המשרד להגנת הסביבה מתריע היום (שלישי) על זיהום אוויר גבוה מאוד בשל תנאים מטאורולוגיים, באזורים: נגב, ערבה, דרום מישור החוף, דרום השפלה הפנימית ויהודה; ביתר האזורים שורר זיהום אוויר גבוה.

זיהום האוויר קשור בשקע עמוק מעל מזרח הים התיכון, הגורם לרוחות חזקות המסיעות אבק מסיני ולסופות חול מקומיות. 

המשרד להגנת הסביבה, בהתייעצות עם משרד הבריאות, ממליץ לאוכלוסיות רגישות - בהם חולי לב, ריאות, קשישים, ילדים ונשים בהיריון - להימנע מפעילות גופנית מאומצת בחוץ. כל זאת, בהתאם להנחיות משרד הבריאות באשר לשהייה בחוץ בעת משבר הקורונה.

שיפור באיכות האוויר חזוי לקראת הלילה, אולם מחר לקראת הצהריים, ייתכן כי ריכוזי האבק יעלו שוב, עד לשעות הערב, עם שינוי הזרימה.