קרן הניקיון של המשרד להגנת הסביבה אישרה לאחרונה תקציב לתוכנית חיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי עוטף עזה, הכוללת קידום צעדים משמעותיים בתחומי הגנת הסביבה, בסכום כולל של 121.5 מיליון שקל לשנים 2021־2022.

השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל: "ביצענו עוד צעד חשוב שיחזק את יישובי עוטף עזה. תחום הסביבה מהווה נדבך חשוב באזור, וחיזוקו יסייע לתושבי העוטף וישפר את איכות חייהם. מדובר במהלך שיתרום לסביבה, לכלכלה ולאיכות החיים באזור".

החלטת תקצוב זו היא בהמשך להחלטת הממשלה, שאישרה תוכנית אסטרטגית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי עוטף עזה, שתושביהם נאלצים להתמודד בין היתר גם עם שליש מהפסולת החקלאית של ישראל, שנמצאת באזור זה.

כדי לטפל בתופעת שריפות הפסולת, המהווה מפגע סביבתי כבד, תוקצה במסגרת החלטת הממשלה תוספת סיוע בסך 30 מיליון שקל לאשכול נגב מערבי ולאיגוד ערים אשקלון, לטיפול בפסולת החקלאית ולמניעת הטמנתה. התקציב יחולק בין האיגודים באופן יחסי לכמות הפסולת החקלאית המיוצרת ביישובי העוטף, תוך מתן עדיפות ליישובים המסווגים בדירוג חברתי־כלכלי נמוך יותר.

בנוסף לכך, במסגרת החלטת הממשלה, יוקצו תקציבים נוספים להקמת מתקן טיפול מתקדם בפסולת אורגנית ממוינת ולהקמת מתקנים נוספים. כמו כן, יוקצו תקציבים להסדרת הפסולת הביתית ועידוד המחזור, להקמת מתקן לטיפול בפסולת בניין בשדרות עד 2024, להקמת מערך איסוף פסולת בנייה ולהשלמת המיזם להחלפת גגות אזבסט ביישובי עוטף עזה והתקנת מתקנים סולאריים.