דוח העוסק בתחזיות הגידול של אוכלוסיית ישראל בשנים 2030 עד 2050 נחשף היום (ראשון), במסגרת כנס שהתקיים באוניברסיטת תל אביב. ממצאי הדוח העלו כי אוכלוסיית ישראל צפויה להמשיך ולהכפיל עצמה בשלושים השנים הקרובות, כך שמספר התושבים ליחידת שטח יהפוך את ישראל להיות שבצפופות שבמדינות העולם. בכנס צוינו שלושה תחומים מרכזיים שמצריכים התייחסות מירבית, והם - תחבורה, חינוך ובריאות.

בתחום התחבורה, צפוי גידול של 178% במספר כלי הרכב על הכבישים, בשלושת העשורים הקרובים. משמע, עד לשנת 2050 מספר הרכבים צפוי להגיע לכעשרה מיליון כלי רכב, גבוה כמעט פי שלושה מהמספר הנוכחי. בפרק הזמן הזה צפויה תוספת רק של כ- 750 ק"מ כבישים בשל שטחי עתודות הקרקע באזורים המטרופוליניים, שהינם מוגבלים ביותר.

בתחום הבריאות, צוין כי "על המדינה להיערך עם כ-5,000 מיטות אשפוז נוספות בכל עשור - כשליש מכלל המיטות הקיימות כיום, ועם כ-7,000 רופאים נוספים ולא פחות מ-13,000 אחיות נוספות בכל עשור – כרבע מכמות הרופאים והאחיות המועסקים כיום". זאת, רק על מנת להקפיא מצב קיים. אלא שכבר היום מורגשים העומסים על המערכת, באחוז התפוסה הגבוה של מיטות האשפוז ובשעות תורנות ארוכות של הצוות הרפואי בבתי החולים. "השפעת גידול האוכלוסייה על מערכת הבריאות בישראל תגרום לכל הפחות לאיכות שירות ירודה בזמני שגרה, הנובעת ממחסור קריטי במיטות אשפוז ובסגל רפואי", ציינו החוקרים. 

עומס בבית חולים (למצולמים אין קשר לכתבה) (צילום: נאור רהב)עומס בבית חולים (למצולמים אין קשר לכתבה) (צילום: נאור רהב)

בתחום החינוך, צפויה עליה במספרם של המיועדים ללימודים בבתי הספר, של בין 30% עד להכפלה מלאה. "יהיה צורך להוסיף בהתאמה מורים, שעות הוראה וכיתות כדי לשמור על המצב הקיים, מבלי שחישבנו עלויות של שיפור דוגמת צמצום מספר התלמידים בכיתה", סברו החוקרים. הוספה של פי 2.7 כיתות עד 2050 כרוכה בהשקעות משמעותיות שתכליתן להדביק את גידול האוכלוסייה ולשמור על יחס תלמידים נתון בכיתה, שהוא כבר כיום גבוה בכרבע מממוצע מדינות ה-OECD.

עומס ברכבת ישראל (צילום: אבשלום ששוני)עומס ברכבת ישראל (צילום: אבשלום ששוני)

חבר הכנסת פרופ' אלון טל (כחול לבן), היו"ר היוצא של פורום "צפוף" מאוניברסיטת תל אביב, הזהיר: "הנתונים מדאיגים ומטרידים מאוד. כל מדינה, עם יכולות ביצוע טובות ככל שיהיו, תתקשה לעמוד בקצב הגדלת התשתיות הנדרש בגידול האוכלוסייה הנוכחי, שבממוצע בשנים האחרונות מתקרב ל -2% אחוז בשנה. כאשר לוקחים בחשבון את הצורך להיערך לירידת המשקעים האזורית, לעליית הטמפרטורה ולאירועי קיצון כתוצאה ממשבר האקלים, כמו גם לעליה צפויה בתדירות המגפות, עולה תמונת מצב מדאיגה שהשפעותיה על החברה בישראל עשויות להיות חמורות".