עיריית ירושלים יצאה לאחרונה בתוכנית ניסיונית חדשה, שבמסגרתה משדר חיישן את נתוני תפוסת פחי האשפה אל שילוט אלקטרוני המוצב במיקומים שבהם קיימים מספר פחים טמונים. כך ניתן לדעת איזה פח פנוי והיכן להשליך את האשפה.

השילוט הניסיוני החדש הותקן לאחרונה בשכונת הר נוף ובגבעה הצרפתית בעיר. במסגרת הניסוי יוכלו התושבים לדעת את תפוסת הפחים הקיימים ומהו הפח הפנוי שאליו ניתן להשליך את האשפה.

מהעירייה נמסר כי מטרת התוכנית, היא לצמצם את כמות האשפה המושלכת מחוץ לפחים ולהקל את התהליך על התושבים. כבר היום מועברים הנתונים מגלאי הנפח החכמים המותקנים בפחים המוטמנים לטאבלטים ייעודיים, הנמצאים במשאיות איסוף האשפה, ומסייעים במיטוב תהליכי איסוף האשפה מדי יום.

פיילוט האשפה האלקטרוני בירושלים  (צילום: עיריית ירושלים)פיילוט האשפה האלקטרוני בירושלים (צילום: עיריית ירושלים)

בעירייה אומרים כי צעד זה מתבצע במסגרת מהפכת הניקיון העוברת על העיר, בהובלת ראש העיר משה ליאון, אשר נותן דגש מיוחד על ניקיון העיר ונראות המרחב הציבורי. זאת אחרי שבמשך שנים דווקא ירושלים נודעה לשמצה כאחת הערים המלוכלכות יותר בישראל.

ליאון עצמו אמר כי "הפיילוט החדש הוא כלי נוסף במסגרת רפורמת הניקיון. ירושלים נקייה הלכה למעשה, בכלים מתקדמים ובתשומת לב רבה. "נמשיך לפעול לטובת שדרוג המרחב הציבורי ונראותו, לטובת כלל תושבי העיר והבאים בשעריה".