כחלק מהתוכנית לפיתוח תשתיות בכרמיאל, ובמסגרת הפרויקט להנחת קו ביוב חדש מאזור התעשייה המזרחי של העיר ולאורך נחל שזור, הגיש יזם הפרויקט תוכנית, שלפיה ייכרתו כ־40% מכלל העצים הנמצאים במקום (504 עצים).  אולם לאחר בדיקה שערך צור אבלס, פקיד היערות של משרד החקלאות במחוז גליל גולן, עלה כי מדובר במקבץ עצים בעלי תרומה גדולה למרחב ולנוף העירוני, וכי ניתן לפעול כדי לשמרם תוך ביצוע התאמות בתכנון.

בעקבות חוות הדעת של משרד החקלאות, 124 עצים ניצלו מכריתה ויועדו לשימור. באמצעות השינויים שבוצעו בתוכנית, צומצם שיעור העצים המיועדים לכריתה מכ־40% ל־14% בלבד, וארבעה נוספים מיועדים להעתקה. בנוסף, התחייב תאגיד הביוב העירוני לבצע נטיעות חלופיות של עצים חדשים על חשבון אלה שייכרתו.

ד"ר ארז ברקאי, פקיד היערות הראשי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מסביר: "תרומתם של העצים לנוף הישראלי, לאיכות הסביבה ולאיכות חייהם של התושבים היא רבה. בעת קבלת בקשה לכריתת עץ, אנו בוחנים את מכלול השיקולים כדי להגיע להחלטה הנכונה ביותר, שתאזן בין שימור העצים לבין פיתוח תשתיות נדרשות. 

"עם הזמן, האוכלוסייה הישראלית הולכת וגדלה, מה שמצריך פיתוח תשתיות ובנייה במטרה לענות על צורכי אוכלוסייה, ומנגד ככל שעובר הזמן, שינויי האקלים נותנים את אותותיהם – מה שמדגיש את תרומתו של כל עץ ועץ ברמה המקומית והגלובלית".