פרסום ראשון: בימים אלה מתרחשת מהפכה של ממש במבנה הארגוני של המשרד להגנת הסביבה, המעידה על הרצינות שבה מתייחס המשרד בראשות השרה תמר זנדברג להתמודדות עם משבר האקלים, המשותפת לכלל רשויות המדינה ולא זוכה לאותה דרגת חשיבות במקומות אחרים.

המשרד מקים אגף בכיר חוסן אקלימי ואגף בכיר שינוי אקלים ומוסיף תקנים חדשים - וכל זאת במטרה לחזק את האסטרטגיה של ישראל בנושא האקלים ולהוביל את ביצוע התוכניות בתחום.

המשרד להגנת הסביבה מוביל את הפעילות הממשלתית הן בהיבט של הפעולות הנדרשות להפחתת פליטות גזי חממה והן בהיבט של הפעולות הנדרשות להבטחת חוסן אקלימי, ועניין זה מעוגן בחקיקה ובהחלטות ממשלה.

השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג הסבירה: "משבר האקלים מוגדר כאתגר הגדול של דורנו. הוא סיכון משמעותי לבריאות, לסביבה, לכלכלה ולחברה. עם כניסתי למשרד הגדרתי את משבר האקלים  בראש סדר העדיפויות של המשרד. התחלנו בפעולות, כמו העברת חוק אקלים, תקציבים ותוכניות, ועתה גם התאמת המבנה הארגוני של המשרד".

היא הוסיפה: "קיים צורך להרחיב ולשכלל את ההיערכות למשבר כחלק מההבנה הגוברת של הקריטיות בשמירה על מערכות טבעיות מול הלחצים - גם של משבר האקלים וגם של הבנייה והציפוף. בארגון מחדש תהיה הזדמנות גם לעובדי המשרד והממשלה וגם למומחים מבחוץ לקחת חלק במשימה הלאומית שלפתחנו - הובלת המדיניות והאסטרטגיה של ישראל בנושא האקלים".

משבר האקלים נמצא בעדיפות עליונה בסדר יומה של הקהילה הבינלאומית ומוגדר כאיום הגדול ביותר על הסביבה ועל הכלכלה העולמית במאה הנוכחית.

האגף החדש לחוסן אקלימי יוביל וילווה את פעילות ישראל להיערכות לשינויי אקלים מול משרדי הממשלה והשלטון המקומי. כחלק מהמאמץ להיערך לסיכונים הנובעים משינוי האקלים הנוכחי והצפוי, מובילה המדענית הראשית במשרד להגנת הסביבה עם המל"ל, הרח"ל ועוד פיתוח מפת סיכונים אקלימית לאומית, שתאפשר למקבלי ההחלטות במגזרים השונים לזהות אזורים פגיעים, לשפר ולגבש מערכות התרעה ולייעל את הקצאת המשאבים לפעולות ההיערכות.

האגף החדש לשינויי אקלים יסנכרן את עבודת אגפי המשרד ומשרדי הממשלה הרלוונטיים בנושא אנרגיה ושינויי אקלים, וישמש מוקד ידע ומידע לאומיים על מנת לאפשר יצירת מדיניות לאומית אחידה שתמקסם את עבודת המשרד והממשלה בנושא.