בשנים האחרונות נמצא כי אוכלוסייתו של העקב העיטי נפגעת ומצטמצמת באזורים שונים בארץ, בין היתר בשל הרעלות על ידי בני אדם. במטרה לקבל מידע ולנסות למנוע הרעלות גדולות, צוידו השבוע שלושה גוזלים במשדרי מעקב GPS/GSM על ידי פקחי רשות הטבע והגנים, במטרה לקבל התרעה מהירה על פגיעה בהם – ובמיוחד על הרעלה.

העקב העיטי הוא דורס יום בינוני־גדול עם מוטת כנפיים של כמטר וחצי, הגדול בישראל. העקב נוטה לעקוב בדאייה אחר טרפו, ומכאן גם נובע שמו "עקב". בשנים האחרונות נמצא כי אוכלוסייתו נפגעת ומצטמצמת באזורים שונים בארץ, כאשר הרעלה על ידי בני אדם היא בין האיומים הבולטים.

בשנה האחרונה הורעלו מספר עקבים עיטיים בגליל, והמשדרים יאפשרו לזהות גורמי פגיעה, שאולי יסבירו את הירידה של המין באזורים מסוימים, כמו למשל באזור הכרמל, שמשם הוא נעלם כליל. הדבר מבוצע במסגרת מימון פרויקט לשימור הדורסים של הקרן לשטחים הפתוחים.
הצעת חוק למלחמה בהרעלות שהוגשה לכנסת לא קודמה, וחיות בר רבות נופלות קורבן לשימוש לא חוקי בחומרי הדברה מסוכנים – עד כדי מוות אכזרי ומיותר.

במהלך ינואר־פברואר 2022 אותרו 12 אירועים נפרדים של הרעלה מכוונת, ובשניים מהם הורעלו למוות עקבים עיטיים. באירועים אלו הורעלו בין היתר גם 17 תנים, שבעה שועלים מצויים, חתול בר בסכנת הכחדה, עיט צפרדעים בסכנת הכחדה עולמית, עיט חורש שנכחד כמקנן בישראל ועוד.