משרד הבריאות פרסם הערב (רביעי) להערות הציבור את המלצות הצוות לבחינת מערך ההפרייה החוץ גופית במדינת ישראל, זאת לאחר המחדלים שהתרחשו בשתי יחידות ה-IVF במרכזים הרפואיים של אסותא. 

בכיר חושף: כך פועלת מכונת הכסף המשומנת של טיפולי ההפריה בישראל
משרד הבריאות על החשד למחדל ההפרייה באסותא רמת החייל: "חמור, לא דיווחו"

הצוות, שמונה על ידי מנכ"ל המשרד משה בר סימן טוב, ביצע בחינה של מבנה המערך לשם איתור כשלים מבניים, כלכליים ואחרים העשויים להוביל לאירועים הללו. הוועדה מיפתה בעיות במספר מישורים מרכזיים ובהם תנאי השוק שמייצרים הסטת פעילות ליחידות פרטיות והגדלת עומסי עבודה ביחידות אלו. חלק מהיחידות והמעבדות פועלות שלא באופן הראוי.

בנוסף, בהיעדר תכנון ריכוזי של פריסת השירותים והקמת יחידות חדשות, רוכזו מירב השירותים באזור המרכז, בשני מוסדות פרטיים מרכזיים, ונוצר חוסר שוויון משמעותי בזמינות השירותים בשאר חלקי הארץ.

בית חולים אסותא ראשון לציון (צילום: דוברות אסותא)
בית חולים אסותא ראשון לציון (צילום: דוברות אסותא)

הוועדה המליצה על הפעלת תכנית להשוואת תנאי שוק בין ספקים פרטיים לציבוריים, והגדלת התחרות בין היחידות. התוכנית כוללת חיזוק היחידות הציבוריות והפיכתן לאטרקטיביות, בין היתר באמצעות מתן האפשרות לבחור רופא ללא תופסת תשלום, ובאמצעות חיזור היבטי השירות – בהם זמינות המענה.

נושא נוסף שעלה הוא שיפור סטנדרט הפעלת היחידות והמעבדות בדגש על איכות הטיפול ובטיחות על ידי עדכון אמות המידה והסטנדרטים המחייבים להפעלת יחידות ולתהליכי העבודה במעבדות, ובפרט שיפור המעקב אחר הדגימות והוספת מערכות מחשוב מתקדמות למניעת טעויות בזיהוי. במקביל, בוועדה המליצו על קידום תוכנית שתתמרץ את היחידות לשפר את עמידתם בהיבטי הכשרת הצוותים, הציוד והמערכים הטכנולוגיים ותשתיות הבינוי.

בתוך כך, הם המליצו על הפעלת אסדה הדוקה על המענה הניתן ביחידות, זאת באמצעות הגדרת היקף פעילות מקסימלי בכל אחת מהן (בהתאם לתשתיות – דוגמת שטח וכוח אדם), והגבלה של ביצוע לא יותר מ-8,000 מחזורי טיפול (שאיבות ביציות והחזרת עוברים) לשנה ביחידה. השינויים הללו יתבצעו לצד מעקב על הגדלת היכולת ההדרגתית ביחידות אחרות באופן שאינו מייצר בעיות תפעוליות או תורים ארוכים. 

הפריה חוץ גופית (צילום: רויטרס)
הפריה חוץ גופית (צילום: רויטרס)

בוועדה המליצו גם על קביעת מנגנונים שיגדירו את צורת העבודה הנדרשת ביחידות הפריה חוץ גופית שתאפשר לקיים שגרת עבודה, כולל דיוני צוות רב מקצועי ובקרה ע"י מנהל היחידה, וכן תאפשר למטופלות לקבל טיפול כוללני (אח/ות, עו"ס, US, רופא/ה וכד') ביחידה באופן שיביא לשיפור איכות ובטיחות הטיפול ויגביר את שביעות רצונן של המטופלות. לשם כך מומלץ לבחון את האפשרות לקבוע כי כלל רופאי היחידה יועסקו כשכירים, לפחות במשרה חלקית.

במקביל, הומלץ גם על קידום מהלכים הנוגעים גם לרגולציה הכלכלית ובהם ריסון של מנגנון התשלום לרופא במסגרת פעולות שמעורב בהן גורם מממן סל ושב"ן (הפרדת 'פרטי-פרטי'). וכן בחינה של התמחור הקיים במערכת הציבורית והתמריצים שהמחיר מייצר במערכת הפרטית והציבורית. בנוסף, בוועדה ציינו כי יש לבחון את יישום פעילות IVF במסגרת תוכנית הקצ"ת של קופות חולים, ולשקול את שינוי המנגנון כך שהתגמול יינתן רק עבור פעילות הניתנת על ידי ספק ציבורי.