הנכים והקשישים הסיעודיים המטופלים בבתיהם מצילים את מערכת הבריאות האשפוזית בישראל מקריסה, וכך גם בני המשפחות, הנושאים בעול הטיפול ביקיריהם ומעסיקים על חשבונם מטפלים צמודים זרים, כמעט ללא סיוע מהמדינה.

אך המדינה שוב מפנה להם עורף, והפעם בנושא היחיד שבו תפקדה הממשלה כראוי בעשור האחרון, ככזאת שדואגת ישירות לאזרחיה החלשים ביותר. תוכנית "שיפור הטיפול במטופלים הזכאים לאביזרי שיקום וניידות", שנהגתה לפני שנה ויוצאת לדרך בימים אלה, מעבירה ממשרד הבריאות אל קופות החולים את האחריות לאספקת מכשירי שיקום וניידות כמו כיסאות גלגלים, מיטות טיפוליות ועזרים רבים נוספים. נכים וקשישים סיעודיים ובני משפחותיהם מתרעמים על הנסיגה של משרד הבריאות במכרזים שפתח בנושא - אחרי סטנדרט של שנים של מתן עדיפות לאיכות המוצרים על פני מחירם, כעת ניתן חופש מטריד לקופות החולים בנושא זה, כשהמשרד נסוג הלכה למעשה מלהיות גורם מפקח הקובע מדיניות נוקשה בנושא.

בעמותת מהל"ב - המטה הארגוני לחיים ברווחה ובכבוד מנהלים בחודשים האחרונים ניסיון עיקש מול משרד הבריאות לשנות את המכרזים, ואף מסרבים לקחת חלק בוועדת מעקב שהקים המשרד לביצוע התוכנית, ולא בכדי. משרד הבריאות ניהל עד היום את מכרזיו מול ספקי ציוד רפואי וסיעודי על פי קריטריון ברור שלפיו 60% ממשקל ההחלטה באיזה ספק וציוד לבחור ניתן לאיכות המוצר, ו־40% בלבד ניתנו להצעת המחיר של הספק. לעומת זאת, בקופת חולים כללית, המהווה לא פחות מ־61% מהשוק כולו, מבקשים כעת על פי המכרזים שכבר פורסמו לתת משקל של 70% למחיר, ורק 30% לאיכות המוצרים.

קופת חולים מאוחדת נוקטת את אותו הקו, ואילו קופת החולים מכבי מבקשת לתת משקל של 60% למחיר ורק 40% לאיכות. "התוצאה תהיה בהכרח בחירת מוצרים נחותים באיכותם לעומת אלו שאושרו על ידי משרד הבריאות, אף שתקציבי משרד הבריאות לנושא יישארו בדיוק כפי שהם היום ואף יוגדלו עם הזמן לטובת קופות החולים תוך הגדלת רווחיהן על חשבון האזרח הקטן", אומר משה רוטמן, יו"ר מהל"ב, שמוסיף: "חובה על משרד הבריאות לקבוע את היחס בין האיכות למחיר עבור קופות החולים, שלא יוכלו לעשות זאת לבדן".

הרציונל של משרד הבריאות לתוכנית היא טענה כי המשרד "אינו מתמחה באספקת שירותי בריאות ישירות למטופלים", מה שהוכח לחלוטין כלא נכון. "משרד הבריאות ניהל בצורה מצוינת את הנושא אפילו בהשוואה למדינות מערב אירופה, הנחשבות למובילות בתחום בקנה מידה עולמי", אומר רוטמן, "המשרד לא פעל ממניעי רווח והפסד, אלא בתום לב וביושר, על מנת לספק מוצרי איכות ושירות גבוה לאזרחים. קופות החולים מגיעות מעמדה שונה לחלוטין, וללא ספק האזרחים הזקוקים לשירות הם שישלמו את המחיר במלואו ועד השקל האחרון".

משרד הבריאות גם מצמצם בצורה ניכרת את מספר הספקים שייבחרו על ידי קופות החולים, מה שיוביל בהכרח למציאות שבה רק המוצרים הזולים ביותר ייבחרו ומוצרי האיכות יישארו מחוץ לרשימות ומחוץ לסל הבריאות. "לא יעלה על הדעת שבמקום להתקדם בהתבסס על מחקר ופיתוח לשיפור מוצרים וליישום תקינה מחמירה למען שיפור האיכות והבטיחות של המוצרים, רק בישראל יוחלט ללכת בכיוון ההפוך ולהוריד את רמת המוצרים", מוסיף רוטמן.

ממשרד הבריאות נמסר בתגובה: "ההחלטה התקבלה לאחר עבודת מטה שבמסגרתה נשקלו היתרונות הרבים של מהלך זה, ובראשם שיפור זמינות השירותים והתהליכים הלוגיסטיים המלווים את התהליך וצמצום הנטל הבירוקרטי על המבוטח. ההחלטה לוותה בתוספת תקציבית משמעותית ובהבטחת הסטנדרטים הקיימים היום ומיקוד תפקידו של משרד הבריאות כרגולטור שיאפשר בקרה מיטבית על מיצוי זכויות המבוטחים".