ארגון "שורת הדין" פנה למנכ"ל מד"א אלי בין בבקשה לסילוק הסהר האדום הפלסטיני מחברות בפדרציה העולמית של ארגוני הצלב האדום והסהר האדום (IFRC).

מכתב שהגישה עו"ד ניצנה דרשן לייטנר נכתב: "אני מצרפת לעיונך את מכתב הדרישה שהוצאנו לראש ועדת הציות והגישור של הוועד העולמי של הפדרציות של הצלב האדום והסהר האדום, לפתוח בחקירה על הפרת עקרונות היסוד של ה-IFRC על ידי הסהר האדום הפלסטיני, לאור השימוש הנרחב ורב השנים שעושה חמאס באמבולנסים של הסהר האדום הפלסטיני למטרות צבאיות. בהתאם לתוצאות החקירה, ביקשנו כי הוועדה תמליץ על השהיית/סילוק הסהר האדום הפלסטיני מחברות ב-IFRC".