יותר עכברים, פחות דגים: דוח משרד הבריאות על היקף השימוש בבעלי חיים לצורך ניסויים רפואיים בשנת 2018, רושם ירידה בשימוש הכולל בבעלי חיים לעומת 2017 – אך לצד עלייה ניכרת באחוז השימוש בעכברים. מהדוח, שמוצג היום כמדי שנה בפני המועצה לניסויים בבעלי חיים, עולה שבשנה החולפת שימשו בסך הכל 428,993 בעלי חיים בניסויים, וזאת במסגרת 3,223 מחקרים (שבוצעו מתוקף היתרים פעילים שקיבלו). לצורך השוואה: בשנת 2017 שימשו 1,238,178 בעלי חיים ל-3184, בשנת 2016 שימשו 507,018 בעלי חיים ל-3,135 מחקרים ובשנת 2015 שימשו 334,767 בעלי חיים ל-2,888 מחקרים. 
 
הירידה מאז אשתקד במספר הנסיינים נובע בעיקר מירידה בשימוש בדגים למחקר, מכ-887 אלף בשנת 2017 לכ-94 אלף בשנת 2018, ירידה של 71.69% ל-22% מהסך הכולל (לאחר עלייה מכ-180 אלף דגים בשנת 2016 לכ-887 אלף בשנת 2017). כתוצאה, אחוז השימוש בעכברים לצורך ניסויים עלה, וב-2018 עמד מספרם על 262,567. אף שלא מדובר בשינוי ממשי לעומת השנה שעברה (276,503), הם העפילו לרוב המכריע של הנסיינים ומהווים 61.21% מהם (לעומת 22.33% ב-2017).
 
יש לציין שב-2018 פחות ממחצית המחקרים (42.7%) שימשו לקידום הבריאות, לקידום הרפואה ולמניעת סבל. היתר שימשו לקידום המחקר המדעי (46.1%), לבדיקה או ייצור של חומרים או חפצים (9.9%) ולחינוך והוראה (1.3%). 70% מהניסויים בוצעו במכרסמים (עכברים וחולדות); 22% מהניסויים בוצעו בבעלי החיים בעלי דם קר (בעיקר דגים), ו-6% מהניסויים בוצעו בבעלי הכנף (בעיקר תרנגולות).
 

ניסויים רפואיים בבעלי חיים מהווים את אחד הנושאים השנויים במחלקות כיום בין ארגוני זכויות בעלי חיים לממסד המדעי. אין חולק על החשיבות העצומה שנזקפת לשימוש בבעלי חיים במחקר בתחומי הבריאות והרפואה, ומדגימה זאת היטב פריצת הדרך העולמית בהדפסת לב חי לאחרונה על ידי חוקרים ישראליים. 
 
מנגד, ההתנגדות המובנת לפגיעה בבעלי חיים לצרכי בני האדם מקדמת את המגמה למזער את השימוש בבעלי החיים למינימום הנדרש. "הדוח מצביע על כך שכמות בעלי החיים איננה משתנה באופן משמעותי", אומר פרופ' ג'והן פינברג, יו"ר הפורום הבין אוניברסיטאי לקידום המחקר הביו-רפואי. "השנה כולנו התרגשנו לראות הצלחות בתחום מדעי הרפואה, פיתוחים מצילי חיים וכאלו שעוד יצילו, פיתוחים שבלי הניסויים בבעלי חיים לא היו קיימים".