שיעור ההוצאה הלאומית לבריאות היה בשנת 2018 נמוך משמעותית לעומת מדינות ה-OECD. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמתפרסמים היום (ראשון). ההוצאה הלאומית לבריאות עמדה אשתקד על 7.6% מהתמ"ג ולעומת שנת 2017 היא גדלה ב-4.3% במחירים קבועים, אך היא המשיכה להיות נמוכה לעומת הממוצע במדינות ה-OECD שעמד על 8.8%.מפילוח הנתונים עולה, כי 24% מההוצאה הלאומית לבריאות מומנו על ידי מס בריאות ו-40% מומנו מתקציב המדינה. סך שיעור המימון הציבורי בישראל מההוצאה (64%) נמוך אף הוא משמעותית מהממוצע במדינות ה-OECD שעמד על 74%. השיעור הגבוה ביותר נמדד בנורבגיה – 86%.עוד עולה מנתוני הלמ"ס, כי ההוצאה הלאומית לבריאות לנפש במחירים קבועים עלתה אשתקד בישראל ב-2.3% וההוצאה הלאומית לבריאות במחירים שוטפים הסתכמה ב-10.2 מיליארד שקל, המהווים כאמור 7.6% מהתמ"ג. בשנת 2018 התשלומים הישירים של משקי הבית לתרופות ושירותים רפואיים (כגון רופאים, מרפאות ורופאי שיניים) מימנו 21% מההוצאה הלאומית לבריאות. 13% נוספים היו הוצאות על ביטוחים פרטיים של משקי הבית, הוצאות של מלכ"רים פרטיים ושל בתי חולים כלליים, ששייכים להם ותרומות מגורמים פרטיים שונים.מהסיכום עולה, כי סך כל המימון הפרטי הסתכם בלמעלה משליש והוא עמד על כ-34%. על רקע הטענות על תהליך של קריסת הרפואה הציבורית, בין היתר לנוכח הצפיפות הקשה בחלק מהמחלקות בבתי החולים וזמני ההמתנה הממושכים לעיתים לניתוחים או בדיקות, חל אשתקד גידול של 4.7% בהוצאות על ביטוחי בריאות פרטיים ומשלימים.מהפילוח עולה, כי ההוצאה על ביטוחים משלימים ירדה ב-2.6%, בעוד שההוצאה על ביטוחי בריאות פרטיים זינקה ב-10.3%. בלמ"ס ציינו, כי ביטוחי הבריאות הפרטיים כוללים ביטוחי הוצאות רפואיות, מחלות קשות, שיניים, עובדים זרים וביטוח חו"ל. קופות החולים סיפקו אשתקד 34% משירותי הבריאות. "יצרני שוק" – בתי חולים כלליים, רופאי שיניים ורופאים פרטיים אחרים, מרפאות פרטיות וכן יצרני תרופות ומכשירים רפואיים – סיפקו 56% מכלל ההוצאה הלאומית לבריאות במהלך 2018.התפלגות ההוצאה השוטפת לבריאות (ללא השקעות בבנייה וציוד) לפי סוג השירות מראה, כי בשנת 2018 ההוצאה לשירותי בתי החולים ומחקר הסתכמה ב-35% מההוצאה השוטפת לבריאות. ההוצאה לשירותי מרפאות ציבוריות ורפואה מונעת הסתכמה ב-44% מההוצאה השוטפת לבריאות. ההוצאה לרפואת שיניים ולרופאים פרטיים הסתכמה ב-13% מההוצאה השוטפת לבריאות והוצאות לתרופות וציוד רפואי שנקנו על ידי משקי הבית נותרו ברמה של 4%, בדומה לשנים הקודמות.