לקראת יום הסרטן הבינלאומי, המצוין מדי שנה ברחבי העולם על ידי ארגון הסרטן הבינלאומי ב-4 בפברואר, חשפה היום (ראשון) האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות את הנתונים המעודכנים ביותר על מחלת הסרטן.

מנתוני המשרד כי מדי שנה מאובחנים בישראל כ-30,000 חולי סרטן חדשים. הסרטן השכיח ביותר בקרב גברים יהודים הוא סרטן הערמונית, בעוד בקרב גברים ערבים סוג הסרטן הנפוץ ביותר הוא סרטן הריאה. נתונים אלו מראים כי בהקשר זה, שיעור העישון בקרב גברים ערבים גבוה משמעותית. בקרב אוכלוסיית הנשים, סרטן השד הוא הסוג השכיח ביותר של המחלה.

עוד עולה מהנתונים כי שיעור הסרטן בישראל גבוה מהשיעור הממוצע של המחלה ברחבי עולם, וכי ישראל נמנית עם 50 המדינות עם השיעורים הגבוהים ביותר, אבל מבין אלה, היא נמצאת במקום האחרון. בהשוואה בינלאומית, שיעור התמותה מסרטן בישראל הוא במקום ה-92 בעולם, למרות אחוזי המחלה הגבוהים יחסית. כמו כן, נצפתה ירידה מובהקת בשיעורי התמותה מסרטן בכל קבוצות האוכלוסייה והמין בין השנים 2017-1996.

לדברי מירי זיו, סגנית יו"ר האגודה למלחמה בסרטן: "יום הסרטן הבינלאומי הוא הזדמנות להזכיר מה כל אחת ואחד מאתנו יכולים לעשות על מנת להפחית את התחלואה והתמותה מסרטן. אימוץ אורח חיים בריא, הכולל פעילות גופנית, הימנעות מעישון ומהשמנה, לצד ביצוע הבדיקות המומלצות לגילוי מוקדם שהוכחו כיעילות וקבלת החיסונים המומלצים, הן הדרכים היעילות והמוכחות באמצעותן ניתן להפחית את התחלואה והתמותה מסרטן בכ-50%".

פרופ' ליטל קינן-בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות מסבירה בעקבות פרסום הנתונים: "סוגי הסרטן העיקריים, האחראים ליותר מ-50% מכלל מקרי התחלואה בגברים בישראל, היו דומים בקרב היהודים והערבים, וכללו את סרטן הערמונית, סרטן הריאה, סרטן המעי הגס והחלחולת, לימפומה שאינה הודג'קין וסרטן כיס השתן. גם בקרב נשים היה דמיון בסוגי הסרטן השכיחים. 

בקבוצות האוכלוסייה הללו, גידולי השד היוו כשליש מכלל הגידולים וגידולי המעי הגס והחלחולת היוו 10-14% מכלל הגידולים. סרטן הריאה, סרטן בלוטת המגן, לימפומה שאינה הודג'קין וסרטן הרחם היו גם הם בין הגידולים השכיחים בנשים. אחוזי התמותה גבוהים יותר בהשוואה לנשים". 

בכל הנוגע למגמות ביחס לתמותה ממחלת המסרטן, נצפתה ירידה מובהקת בכלל האוכלוסייה, כולל גברים ערבים, בין השנים 1996-2017. גם בארה"ב נצפית מגמת ירידה בתמותה מסרטן בגברים ובנשים.

שיעור החולים בסרטן בישראל - מהגבוהים בעולם (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)
שיעור החולים בסרטן בישראל - מהגבוהים בעולם (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)

הקשר בין סרטן לבין המצב חברתי- כלכלי
 לקראת יום הסרטן הבינלאומי, ערכו רישום הסרטן הלאומי והמרכז הלאומי לבקרת מחלות של משרד הבריאות מחקר שמטרתו להעריך את הסיכון לחלות בסרטן ברמות סוציו-אקונומיות שונות בישראל בשנים 2016-2014, תוך שימוש במדד חברתי-כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הקשר בין מצב חברתי-כלכלי ובין בריאות מבטא ככל הנראה, הבדלים בידע, בעמדות ובהתנהגויות בריאות, כמו גם שוני בחשיפות רלוונטיות ובנגישות לשירותי בריאות. משתנים אלה הוכחו כמשפיעים על מדדי בריאות שונים ויכולים להסביר במידה מסוימת הבדלים במצב הבריאות בין פרטים המסווגים ברמות חברתיות-כלכליות שונות.

עיקרי הממצאים מראים כי כלל סוגי הסרטן - בגברים השיעור הגבוה ביותר של תחלואה בסרטן נצפה באשכולות שסווגו ברמה בינונית-נמוכה. השיעור הנמוך ביותר נצפה באשכולות שסווגו ברמה הנמוכה ביותר. בנשים שיעור ההיארעות הגבוה ביותר נצפה באשכולות שסווגו ברמה בינונית-גבוהה והשיעור הנמוך ביותר נצפה בקרב אוכלוסיות שסווגו ברמה הנמוכה ביותר. מבחינת הסיכון לסרטן השד, הוא עלה ככל שהמדד עולה. 

השיעור הנמוך ביותר נצפה באשכולות שסווגו ברמה הנמוכה ביותר, והשיעור הגבוה ביותר נצפה באשכולות שסווגו ברמה בינונית-גבוהה וברמה גבוהה.לסרטן הערמונית- סיכוי נמוך ביותר למי שסווג נמוך יותר במדד. מבחינת סרטן המעי הגס, בקרב נשים וגם בגברים, שיעורי ההיארעות הגבוהים ביותר למחלה נצפו באשכולות שסווגו ברמה בינונית. השיעורים הנמוכים ביותר נצפו באשכולות שסווגו ברמה הנמוכה ביותר וגם הגבוהה ביותר. בסרטן הפוגע בריאות,שיעורי ההיארעות היו גבוהים יותר בקרב גברים לעומת נשים.

בסרטן כיס השתן , שיעורי ההיארעות היו גבוהים יותר בגברים לעומת נשים.בקרב גברים בדומה לתמונה שהצטיירה עבור סרטן הריאה, שיעורי ההיארעות ושיעורים נמוכים יותר נצפו באשכולות שסווגו ברמה גבוהה או נמוכה. בנשים, השיעורים היו נמוכים מאוד ודומים בכל האשכולות.

בסרטן בלוטת התריס, שיעור החולים היה גבוה יותר בקרב נשים לעומת גברים. בשני המינים נצפתה עלייה מובהקת בשיעור המחלה עם העלייה בסיווג המצב החברתי-כלכלי. בסרטן הפוגע בצוואר הרחם, שיעור המחלה הגבוה ביותר נצפה בקרב אוכלוסיות שסווגו ברמה בינונית-נמוכה, ומכאן ואילך השיעור ירד עם עליית הסיווג של האוכלוסיות השונות. השיעור הנמוך ביותר נצפה בקרב אוכלוסיות שסווגו ברמה הנמוכה ביותר, והוא היה דומה מאוד לשיעור שנצפה באוכלוסיות שסווגו ברמה הגבוהה ביותר.
 
עבור כלל סוגי הסרטן, הן בגברים והן בנשים - הסיכון הנמוך ביותר לסרטן נצפה בקרב אוכלוסיות שסווגו ברמה הנמוכה ביותר. הסיכון הגבוה ביותר נצפה באשכולות שסווגו ברמה בינונית-נמוכה, או ברמה בינונית-גבוהה וברמה גבוה. בסרטן המעי הגס בגברים וסרטן הריאה בגברים השיעור הנמוך ביותר היה באוכלוסיות שסווגו ברמה הגבוהה ביותר. בשני סוגי סרטן נצפה קשר ישר בין המצב חברתי-כלכלי לבין הסיכון לחלות במחלה, כאשר יש דגש על סיכון לחלות בסרטן השד בקרב נשים וכן סיכון לחלות בסרטן בלוטת התריס בשני המינים.