שיעור העישון בכלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל עומד על 20%, כך עולה מדוח שמפרסם היום (ראשון) משרד הבריאות. מדובר בשיעור גבוה יותר מאשר במדינות ה-OECD. בקרב גברים, שיעור העישון בישראל עומד על 25.3% - לעומת 22.5% במדינות ה-OECD. בקרב הנשים מדובר על 15% בישראל לעומת 14%.

ממצאי הדוח מבוססים על קרוב ל-4,000 ראיונות טלפוניים שבוצעו עם מרואיינים בני 21, והוא נכון לחודש מאי אשתקד. התוצאות אינן שונות מאלו של 2018, אך שיעור המעשנים נמול יותר לעומת 2016. 

שיעור העישון בקרב גברים (25%) גבוה מבקרב נשים (23%), ושיעור העישון בקרב ערבים (23%) גבוה מבקרב יהודים (19%), כאשר הפער בשיעורי העישון בין גברים לנשים גבוה יותר באוכלוסייה הערבית: שיעור העישון בקרב גברים יהודים גבוה פי 1.4 מנשים יהודיות ובקרב גברים ערבים פי 3.3 בהשוואה לנשים ערביות. 

עוד עולה מהממצאים, כי שיעור העישון יורד ככל שרמת ההשכלה עולה: שיעורי עישון נמוכים יותר נמצאו אצל מרואיינים בעלי השכלה גבוהה (17%) בהשוואה לבעלי השכלה בינונית (30%) ונמוכה (32%), והדבר נצפה בכל קבוצות האוכלוסייה. עוד עולה כי הגיל הממוצע להתחלת עישון סיגריות בקרב המעשנים (בהווה או בעבר) עומד על 18.4 בקרב גברים יהודים, 19.6 בגברים ערבים, 20 בנשים יהודיות ו-25.8 בנשים ערביות.

סקר בנושא סיגריות אלקטרוניות בבני נוער שערך משרד הבריאות בזמן הדוח מצא שיותר מרבע מבני הנוער השתמשו בסיגריה אלקטרונית. עבור שישית מהם הסיגריה אלקטרונית הייתה התנסות העישון הראשונה שלהם, לעתים כבר בגיל 12, כשהתפיסה שסיגריה אלקטרונית "פחות מזיקה" מהווה את המניע המרכזי לשימוש. 

עוד נמצא שחמישית מבני הנוער מעשנים, בשיעור גבוה יותר בקרב הבנים מאשר בקרב הבנות. בקרב המעשנים, כמחצית מעשנים סיגריות טבק מחפיסה ושיעור דומה מדווחים על שימוש בסיגריות אלקטרוניות.

הפרק המתייחס לשיעורי העישון בצה"ל מראה שבשנת 2018 היה שיעור העישון בקרב מתגייסים לצה"ל 28%, ו-18% בקרב מתגייסות. צריכת הסיגריות היומית הממוצעת בקרב מתגייסים שדיווחו שהם מעשנים היתה 10 סיגריות אצל הגברים ו-9 סיגריות אצל הנשים, זאת בדומה לנתוני שנת 2017 (בקרב מתגייסים מעשנים בשנת 2018 עמד גיל התחלת העישון בשני המינים על 16).