המרכז הלאומי להשתלות מסכם את שנת 2020, ואת השפעתה של מגפתה הקורונה על התחום. מהנתונים עולה כי בהשוואה למדינות מערביות אחרות בהן נצפתה ירידה הייתה של 50-30 אחוזים במערך התרומות, בישראל הייתה ירידה ממוצעת של 8-10 אחוז. למרות הסגרים המשיכו מתאמות ההשתלה והרופאים העוסקים בהשתלות לעבוד כבימי שגרה. הירידה נבעה  מגורמים אובייקטיבים רלבנטיים לתקופת הסגר כמו מוות מוחי בחולי קורונה שלא מאפשר תרומה, עצירת ניתוחים אלקטיביים, ירידה בקורבנות תאונות דרכים ועוד. 

תרומות איברים

שעורי הסכמות לתרומה מנפטר נותרו יציבים - 60% - זהים לאלו של שנת 2019. 

פוטנציאל התורמים - ירידה קלה של 13% בלבד.

מספר ההסכמות לתרומה - ירד ב-8.4% בלבד.

רשימת ממתינים ארצית להשתלות מנפטר

עליה במספר הממתינים להשתלה ב-10% מ-1153 ל-1266.

ממתינים חדשים שהצטרפו - 736, בדומה למספר ב-2019 (737), ואלו מהווים 58% מהרשימה.

פטירות ממתינים - 63 בשנה לעומת 50 בשנת 2019

העלייה במספר הממתינים מקורה בירידה שחלה השנה במספר ההשתלות. 

נתוני השתלות בהשוואה לשנת 2019

מכל תורם נפטר מתבצעות לרוב מספר השתלות, ולכן עם הירידה במספר התורמים חלה ירידה גם במספר ההשתלות.  

השתלות כליה: ירידה של 23% מ-154 ל-118

השתלות כבד: ירידה של 17% מ-87 ל-72

השתלות לב: ירידה של 9% מ-22- ל-20 

השתלת ריאות: ירידה של 34.6% מ-52 ל-34

קרניות (בעיקר מתורמים לאחר דם לב): 640 ב-2020 לעומת 785 בשנת 2019. ממחצית מרץ נעצרו התרומות וחודשו רק ביוני כשהתאפשרה בדיקת קורונה מהירה. במקביל, הממתינים להשתלה חששו להגיע לבית החולים להשתלה וויתרו (בעצם דחו) את ההשתלה.  

עליה במספר התורמים החיים

נרשמה עליה של 10% במספר התורמים החיים. בנוסף, נרשמה עלייה של 48% במספר תורמי הכליה האלטרואיסטים שתרמו לאדם שאינם מכירים מ-127 בשנת 2019 ל-188 בשנת 2020. ואילו בתרומות בתוך המשפחה חלה ירידה של 29% מ-121 ב-2019 ל-85 ב-2020.

בד בבד ובאופן מפתיע, ולמרות הפסקת פעילות יזומה למשך שישה שבועות, בתקופת הסגר הראשון חלה עליה בהשתלות כליה מתורמים חיים. מרבית התרומות הגיעו מתורמים אלטרואיסטים שבאו לתרום לאדם שאינם מכירים. רבים מהם ציינו כי מותו של הרב הבר מקורונה בסוף אפריל, היווה את הטריגר עבורם לממש חלום ישן, או להפוך למעשה - מחשבה שקיננה בם שנים אחדות. 

עליה של 58% בניתוחי השתלות מוצלבות בקרב זוגות שלא נמצאה בתוכם התאמה

46 השתלות כליה מתורמים חיים בוצעו באמצעות הפעלת מאגר ארצי ובינלאומי להשתלות כליה בין זוגות ללא התאמה, ובזכות תורמים אלטרואיסטים של המרכז להשתלות שהוכנסו למאגר הארצי כדי לייצר יותר אפשרויות להתאמה. במצבים אלה, התורם מכלל הזוגות,  "שנותר ללא נתרם", תרם לחולה מהרשימה הארצית. בזכות ארבעה תורמים אלטרואיסטים מהמרכז להשתלות התבצעו השנה 11 השתלות בשתי שרשראות נפרדות, שבאמת מהם גם הועברה כליה לצ'כיה והתקבלה משם כליה אלינו.  

קרובים למיליון כרטיסי אדי

נדרשות עוד כ-5300 חתימות על כרטיס אדי כדי להגיע למיליון חתומים. 996520 אנשים חתומים כיום. 

פרופ' רפי ביאר, יו"ר ועדת ההיגוי: "אני גאה במערך ההשתלות, על שהצלחנו לשמור על ירידות מתונות יחסית במספרי ההשתלות ובמיוחד בהשוואה למדינות כמו ספרד, אנגליה וארה"ב. הגבנו מהר, קיימנו ישיבות תכופות, בצענו התייעצויות עם המומחים שלנו וקבלנו החלטות אמיצות, והיישום וההטמעה בשטח היו מהירים. כל הכבוד לרופאים העוסקים בהשתלות של ויתרו,  ובעיקר למתאמות שנחישותן והתנאים הקשים שניצבו מולן לא הרפו את ידיהן".

ד"ר תמר אשכנזי, מנהלת המרכז הלאומי להשתלות, אמרה כי "השנה הייתה מאתגרת במיוחד בתחום הפניה למשפחות לתרום איברים. חלקן חששו להגיע לבית החולים, ואלו שהגיעו הוגבלו במועדי וזמני הביקור. הפרידה לאחר הפטירה גם היא התרחשה בתנאים מגבילים הן מבחינת התנאים הפיזיים והן במשך הזמן. המשפחות שנתנו הסכמתם לתרום איברים עשו זאת תחת קשיים טכניים ולוגיסטיים שהכבידו על הקשיים הרגשיים שהיו בלאו הכי בעקבות האובדן. הופתענו בתחום ההשתלות מתורמים חיים, לא הפסקנו את ועדות ההערכה לאישור התרומות  גם בימי הסגר".