עם כניסתו לתפקיד ראש הממשלה פנה איגוד רופאי המשפחה לנפתלי בנט בקריאה למנות לעצמו רופא אישי בעל הכשרה ברפואת משפחה. מדובר בצעד שעושה האיגוד כחלק מהפעילות למיצוב המקצוע.

במכתב ציינו: "לראש הממשלה מוגדר רופא אישי אשר מהווה הגורם הטיפולי הראשון שנותן לו מענה רפואי ועוקב אחר בריאותו. בעוד שלשאר האוכלוסייה את השירות מעניק רופא המשפחה, לאורך השנים התפתחה בקרב בכירי המדינה תופעה שבמסגרתה הרופא שנבחר לתת את המענה הטיפולי היה אדם המקורב אליהם, ולאו דווקא בעל ההתמחות המתאימה".

יו"ר האיגוד ד"ר מיכל שני הוסיפה: "כמי שעומד בראש המדינה ומהווה דוגמה אישית לכלל הציבור, אנו מבקשים ממך בבואך לבחור את הרופא שיטפל בך, לוודא כי הוא יהיה מומחה ברפואת המשפחה. זוהי החלטה בריאותית ואמירה ציבורית שחשוב שתיאמר בימים אלה".