היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, השיבה היום (ראשון) בשם המדינה לעתירה למניעת העברת ניצב עמי אשד מתפקידו ולמניעת התערבות השר לביטחון לאומי במינוי בכירים במשטרה. בתשובתה, ממנה עולה כי המדינה סבורה כי אין צורך בצו הביניים המבוקש, הבהירה היועמ"שית כי על פי הדין, על השר להימנע ממתן הוראות אופרטיביות למשטרה, בין במישרין ובין בעקיפין.

עוד נמסר בתשובתה של היועמ"שית, כי לאחר בירור מעמיק של פרטי האירוע, נמצא כי ההחלטה בדבר העברת ניצב אשד מתפקידו, היא החלטה חריגה שסטתה מההליך המקובל במשטרה. קיימים מספר נתונים המעלים חשש משמעותי כי ההחלטה התקבלה באופן בלתי תקין וכי תהליך קבלתה, בדגש על עיתויה ועיתוי פרסומה, לקה בשיקולים זרים. על כן, היועצת המשפטית לממשלה הנחתה כי יש לקבל החלטה חדשה, לאחר שתינתן לניצב אשד הזדמנות להשמיע את עמדתו, ולאחר שקילה מחדש של השיקולים הרלוונטיים, בהתאם לנוהג המקובל.

גלי בהרב מיארה  (צילום: יונתן זינדל פלאש 90)
גלי בהרב מיארה (צילום: יונתן זינדל פלאש 90)

כזכור, היועצת המשפטית לממשלה הנחתה ביום שני האחרון כי יש לקבל החלטה חדשה בנוגע להעברתו של מפקד מחוז תל אביב, ניצב עמי אשד מתפקידו. "על ההחלטה החדשה להתקבל לאחר שתינתן לקצין הזדמנות להשמיע את עמדתו, ולאחר שקילה מחדש של השיקולים הרלוונטיים בהתאם לנהלי המשטרה ולהסדרים המקובלים לעניין זה", נמסר מטעמה.

עוד נמסר כי במסגרת הבחינה המשפטית שנערכה על ידי המשנים ליועצת המשפטית לממשלה - עמית מררי וגיל לימון, הובאו עמדותיהם של השר לביטחון לאומי, מפכ"ל המשטרה, וגורמי המקצוע והמשפט הרלוונטיים במשרד לביטחון לאומי ובמשטרת ישראל.

לאור הממצאים שעלו במסגרת הבחינה, הגיעו המשנים ליועצת המשפטית לממשלה לכלל מסקנה כי "עיתוי פרסום ההחלטה ודרך ביצועה, מעלים חשש לקשר סיבתי בין חוסר שביעות רצון של השר מאופן פעולתה המקצועי של משטרת מחוז תל אביב, בפיקודו של אשד, בהקשר הקונקרטי של אירועי המחאה בתל אביב, אשר כוונו נגד הממשלה, לבין ההחלטה להעבירו מתפקידו. להתנהלות זו עלול להיות אפקט מצנן והיא עלולה לפגוע בתפקוד ובעצמאות המשטרה, בפרט בהקשרים הרגישים ביותר של שמירת חופש הביטוי והגנה על זכויות האדם".