הרב גרשון אדלשטיין ז"ל הלך היום (שלישי) לעולמו בגיל 100. אדלשטיין היה מנהיג הציבור הליטאי, ונחשב בעיני רבים למנהיג המשפיע ביותר בציבור החרדי לאחר פטירתו של הרב קנייבסקי ז"ל. לאחר פטירתו החלו לספוד לו אנשי הציבור, ביניהם נשיא המדינה יצחק הרצוג.

אבל בעולם החרדי: הרב גרשון אדלשטיין הלך לעולמו

"יחד עם המוני בית ישראל בארץ ובעולם אני כואב את פטירתו של מרן ראש ישיבת פוניבז הגאון הרב גרשון אדלשטיין זצ"ל", כתב הרצוג והוסיף: "הרב אדלשטיין היה מנהיג רוחני בעל שיעור קומה עצום שגדלותו בתורה וביראה השפיעה על דורנו ותשפיע לדורות קדימה".