בשנה איחור: חברת החשמל, שלא עמדה ביעד המקורי לסגור לחלוטין את ארבע יחידות ייצור החשמל מפחם בתחנת "אורות רבין" בחדרה עד הקיץ שעבר, חנכה בשישי האחרון באתר, שנה אחרי היעד המקורי, את יחידת הייצור הראשונה מגז מחצבים.

היסטוריה: תחנת הכוח באשקלון החלה את תהליך ייצור החשמל בגז טבעי

בעוד ארבעה חודשים יוחלט אם היחידה החדשה תוגדר כמסחרית, וכך תוכל להביא לראשונה לסגירת שתיים מארבע יחידות הייצור מפחם בתחנה.