מאז ומתמיד עליית יהודים להר הבית היה נושא סוער שגרם למחלוקת במערכת הפוליטית בישראל. למרות זאת, בתקופת החגים הנוכחית נרשם זינוק חד במספר העולים היהודים, כשעל פי מינהלת הר הבית, כ-2,163 יהודים עלו לתפילות במהלך חול המועד סוכות בלבד. בתוך כך, גולשי "מעריב" נשאלו - האם הם תומכים בעליית יהודים להר הבית.

נתוני הסקר: 48% השיבו כי לא צריך לעלות להר הבית, ויש לקבל את עמדת מערכת הביטחון שחוששת מהסלמה ביטחונית. במקביל, 24% השיבו כי גם הם מתנגדים לעליית יהודים להר הבית, וכי צריך להקשיב להנחיות הרבנות הראשית שאוסרת עלייה להר מטעמי דת. מנגד, 24.1% ענו כי יש לעלות להר הבית ולשנות את הסטטוס קוו במקום הקדוש, ו-4% נוספים השיבו כי אינם יודעים.