מכון מאיירס־ג'וינט־ברוקדייל ערך סקר מקוון שבחן את התמודדותן של אמהות לילדים צעירים (מתחת לגיל 13) בעת מלחמת חרבות ברזל, בדגש על אמהות שבני זוגן נמצאים בשירות מילואים, וממצאיו מתפרסמים ב"מעריב" לראשונה.

הסקר בוצע סמוך לכניסה הקרקעית של צה"ל, והוא נערך על ידי חוקרי מכון ברוקדייל ברוך רוזן, ליאור בסרמן נבון, יואה שורק וברכה ברלין.
על פי ממצאיו, עולה בין היתר כי כ־90% מהאמהות דיווחו על דאגה לילדים במידה רבה או רבה מאוד, וכ־60% דיווחו על קושי רב או רב מאוד באיזון בין עבודה למשפחה. כ־40% מהאמהות שכירוֹת העובדות רק מהבית, וכ־60% עובדות פחות שעות מהרגיל.

תופעות אלה חריפות אף יותר כשמדובר באמהות שבן/בת זוגן משרת/ת כעת בצה"ל. לדוגמה, כמחציתן עובדות רק מהבית, ו־74% מהן עובדות פחות שעות מהרגיל. שיעור גבוה של 22% מהן מדווחות על בדידות. כרבע מהן עברו לגור אצל בני משפחה, כנראה כדי להיעזר בהם, ו־15% מהן דיווחו שבן משפחה עבר לגור אצלן - כנראה כדי לסייע להן.

"לאמהות שהן רעיות משרתי המילואים יש תפקיד מפתח בהתמודדות עם המצב המורכב בעורף החסר את חיילי המילואים. ישנן בעת הזו כ־100 אלף אמהות כאלה לילדים צעירים, שנדרשות להיענות לצורכי הילדים והבית, לצד חששות לשלום בני זוגן שגויסו - וכל זאת כשחלקן הגדול ממשיכות לעבוד", אומרים במכון ברוקדייל.

מנהל המחקר, פרופ' ברוך רוזן, אומר בשיחה עם "מעריב" כי "לאמהות האלה מגיעה הערכה והוקרה רבה, וכן את תודתנו על כך שמתוך אהבה ומשאבים פנימיים הן ממשיכות לעשות את מה שצריך בעבודה ובבית. צריך להוקיר גם את תרומתם החשובה של הסבות והסבים. עם זאת, גורמים רבים יכולים לעשות יותר כדי להקל על אמהות לילדים צעירים שבני/בנות זוגן גויסו".

בדוח מפורטת רשימה של המלצות לסיוע מגורמים שונים. החוקרים מציעים למשרדי הממשלה ליידע יותר את האמהות על זכויות ואופן מימושן בתחומי התעסוקה והבריאות (קופות החולים וסיוע נפשי), מתן תמריצים כספיים לרשויות מקומיות המסייעות לאמהות ולמעסיקים המייצרים עבורן פתרונות מותאמים.

מהמעסיקים מבקשים החוקרים להקפיד על יידוע האמהות על זכויותיהן בעבודה, בדגש על זכותן לעבוד שעה פחות ביום כשבן/בת הזוג במילואים, בחינת האפשרות לייצר בעת חירום מסגרות לילדים במקומות העבודה ומתן תמיכה רגשית. לרשויות המקומיות ממליצים החוקרים על יצירת עוד פעילויות פנאי לילדים, תוך חיזוק תפקודם של מוסדות החינוך.

גם לקהילה, חברים ושכנים יש תפקיד, בהם הצעת עזרה לצרכים כגון הצטיידות ושמירה על ילדים. באתר של מכון ברוקדייל אפשר למצוא את תוצרי המחקר שמנתח גם את השיח בין אמהות במדיה החברתית, ומבליט את ההתמודדות שלהן לבדן בימים אלה.