המשפחה הישראלית כוללת בממוצע 3.69 נפשות. כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה נתונים לרגל יום המשפחה, שיחול ביום שישי.

פברואר בקולנוע: חודש המשפחה בסינמטקים

בשנת 2022 היו בישראל כ-2.25 מיליון משפחות, לעומת כ-1.91 מיליון לפני כעשור – בשנת 2013. בלמ"ס ציינו, כי כמחצי מהמשפחות מורכבות מזוג הורים ולפחות ילד אחד עד גיל 17.

שיעור הזוגות ללא ילדים במשפחות היהודיות (29%) היה גבוה יותר לעומת המשפחות הערביות (כ-12%). עוד עולה מנתוני הלמ"ס, כי כ-2.94 מיליון ילדים עד גיל 17 התגוררו במשפחות. מרביתם התגוררו עם שני ההורים (כ-91%) והיתר התגוררו עם הורה אחד בלבד.

כ-12% מהמשפחות עם ילדים עד גיל 17, הן משפחות חד הוריות (כ-143 אלף). בראש כ-86% ממשפחות אלו עמדה אישה. כ-22% מכלל האימהות החד הוריות עם ילדים עד גיל 17 הן רווקות. בערים הגדולות, המונות 100 אלף תושבים ויותר, האחוז הגבוה ביותר של משפחות, שכוללות זוגות עם ילדים עד גיל 17 היה בבית שמש – כ-68%, לעומת כ-47% בממוצע הארצי.

השיעור הנמוך ביותר של משפחות, שכוללות זוגות ללא ילדים היה בתל אביב-יפו – 41%, לעומת כ-26% בממוצע הארצי. בערים הגדולות, ממוצע המשפחות הגבוה ביותר למשפחה נמצא בבית שמש (4.36), בבני ברק (4.73) ובירושלים (4.25), בעוד שהממוצע הארצי עמד על 3.69.

המשפחות הערביות גדולות יותר מהמשפחות היהודיות. בקרב היהודים מספר הנפשות הממוצע למשפחה עולה, ככל שרמת הדתיות גבוהה יותר ואילו בקרב הערבים, דווקא המשפחות המקיימו אורח חיים מסורתי הן הגדולות ביותר. עוד עולה מהנתונים, כי כ-94% מהזוגות בישראל הם זוגות נשואים והיתר (כ-117 אלף זוגות) הם זוגות החיים יחד ללא נישואין.

הזוגות היהודיים במגורי יחד, הם לרוב זוגות ללא ילדים (כ-71%). לרבע מהזוגות היהודיים הלא נשואים יש ילדים עד גיל 17 (כ-25 אלף), לעומת כמחצית מהזוגות הנשואים. במשקי בית של זוג עם ילדים שיעור משבית הבי עם מוסקים היה גבוה מהשיעור במשקי בית ללא ילדים (95.5% לעומת 64.1%, בהתאמה).

במשקי בית של זוג עם ילדים וגיל הילד הצעיר הוא 24-18 שנים, קיים אחוז גבוה יותר של משקי בית עם מועסקים (96.5%). 27.3% מהסטודנטים (גברים ונשים) שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה אשתקד, היו נשואים. שיעור הנשואות בקרב הנשים היה גבוה מאחוז הנשואים בקרב הגברים (28.8% ו-25.2% בהתאמה).

26.1% מהסטודנטיות היו אימהות (13.6% מהסטודנטיות לתואר ראשון). 42.7% מהסטודנטים החדשים לתואר ראשות אשתקד היו דור ראשון להשכלה גבוהה (לאף אחד מההורים לא היה תואר אקדמי).

עוד עולה מהנתונים, כי כ-238 אלף משפחות (903.9 אלף נפש) היו רשומות במשרד הרווחה והביטחון החברתי. המשרד הפעיל כ-3,200 משפחות אומנה עבור גילאי 17-0, במסגרתן הושמו כ-5,000 ילדים. כמחצית (49.6%) מהילדים מושמים באומנה אצל קרובי משפחתם.

בקרב 20.8 אלף מבוגרים תושבי ישראל העומדים לדין, 46.3% היו רווחים, 35.4% היו נשואים, 176.5% היו גרושים ו-0.7% אלמנים.