הורים לילדים מארבעה גנים לבני 3-5 ביישוב תל מונד שבשרון טוענים שהמועצה המקומית העלימה מהם כי הגנים חשופים לקרינה הגבוהה פי עשרה ואף יותר מהמותר על פי המלצת המשרד להגנת הסביבה.


לטענת ההורים, רק בשבוע שעבר, לאחר כשלושה חודשי המתנה ובעקבות לחץ כבד מצדם, פרסמה המועצה את הממצאים המדאיגים. "רמות הקרינה בגנים נבדקו כבר בנובמבר 2014, באמצעות חברה מקצועית בשם מלר"ז שנשכרה בידי המועצה, ונמצאו רמות חריגות", אמרה ד"ר יעל פורמן, אם לילד בגן תאנה ורופאה במקצועה. לדבריה, לא דיווחה על כך המועצה להורים, אף שבדוח נאמר מפורשות כי יש לטפל בממצאים תוך שלושה חודשים ממועד הבדיקה.

"ב־19 בינואר 2015 נערכה בדיקה חוזרת בגנים רותם, תאנה, אלה ודרור שבהם נמצאו החריגות, הפעם באמצעות חברת דגש. "החריגות שנמצאו בבדיקה השנייה היו גבוהות אף יותר מאלו שמצאה חברת מלר״ז, וגם דוח זה לא הובא לידיעתנו", היא טוענת.


"בגן אלה, לדוגמה , נמדדו כ־44 מיליגאוס בקיר הצמוד ללוח החשמל שליד פינת המחשב והספרייה (הכמות המותרת היא ארבע מיליגאוס - גמ׳׳ס), והגננת סיפרה לנו שזו פינה שבה היא ישבה זמן רב עם הילדים במשך היום", סיפרה בדאגה נטעלי ביק, שבנה לומד בגן.

"אצלנו בגן רותם נמדדו כ־19 מיליגאוס ליד ארון חשמל שנמצא ליד פינת הספרייה", מסר דניאל טרטמברג, אב לילדה בגן, "קרינה גבוהה נמדדה גם במרכז הגן, על פי המדידות של ינואר, ועדיין לא אותר מקור החשמל הבעייתי".

הורים לילדים הלומדים בגן תאנה, שבו נמצאה רמת הקרינה הגבוהה ביותר (16 מיליגאוס ומעלה), איימו להשבית את הגן ובתגובה העבירה המועצה את הילדים ללמוד בשני גנים סמוכים.

"ילדינו חשופים כיום למספיק סיכונים בכל מקום, ולחשוב שאנו שולחים אותם יום יום למקום שבו יש קרינה היכולה לגרום למחלות קשות, זה מזעזע", אמרה ד"ר פורמן בכעס, "המועצה והאחראית על החינוך לא עדכנו את הגננת ואת המפקחת ואת הצהרון".

ממשרד החינוך נמסר בתגובה: "נושא הקרינה בגני הילדים בתל מונד נמצא בטיפול הרשות המקומית. בעקבות בדיקת מהנדס החשמל בגנים והנחיותיו, הועברו הילדים לגנים סמוכים עד לסיום העבודות. כמו כן, הרשות המציאה להורים את כל המסמכים בנושא".

מהמועצה נמסר: "פעלנו לגיוס מיידי של מהנדס חשמל, ועם קבלת המלצותיו נשכרו שירותי איש מקצוע שטיפל בגנים השונים".