פורום ועדי הורים ישוביים , המאגד בתוכו כשני מיליון הורים מ-80 ישובים שונים ברחבי הארץ, פנה בשבוע שעבר אל מנכ"לית משרד החינוך, מיכל כהן, בדרישה לפרסם וליישם לאלתר את המלצות ועדת שמחון בנוגע לבעיית הצפיפות בכיתות.

ועדת שמחון, שסיימה בשנה החולפת את עבודתה, קבעה בין היתר כי כיתות הלימוד בארץ לא ימנו מעל 32 תלמידים בכיתה, במקום 40 כיום. בנוסף נקבע כי סטודנטים לחינוך יחלו ללמד כבר בשנה ג' ובכך ייצרו יחס נמוך יותר בין מורה לתלמיד, מה שעתיד לשפר משמעותית את יכולות ההוראה של המורים מחד ואת יכולות הלימוד של התלמידים מאידך.
"הוסכם בעבר ואף הוצהר על ידי שר החינוך היוצא, בנוכחותך ובהסכמתך לכאורה, כי  החינוך הוא התחום שצריך וחייב להיות מנותק מהליכים פוליטים", נטען במכתב. "אנו לא נאפשר התעלמות וגרירת רגליים בנושא כה קריטי. אנו חוששים שאי פרסום הדו"ח ויישום מסקנותיו מונע לכאורה מאינטרסים פוליטיים או כלכליים, וזהו דבר שאנו לא יכולים לתת לו יד".

במכתב צוין כי באמצע חודש ינואר האחרון הוצגו סיכומי ועדת שמחון, וכי הובטח לכל חברי הועדה כי העתקים מן הדו"ח יישלח אליהם תוך שבוע ימים.
"אנו סבורים שזוהי חובתה הציבורית של המנכ"לית לפרסם את המלצות הועדה ללא שיהוי", מסר למעריב-השבוע יו"ר ועד הורים ישוביים בגדרה ונציג פורום יושבי ראש וועדי ההורים בוועדה, יצחק מנחם. 
"אנו מודיעים כי באם לא יפתח דיאלוג אמיתי בנושאים אלו, שיוביל ליישום ההמלצות, ננקוט בצעדים מחאתיים דמוקרטים העומדים לרשותנו, ובכללם שיבושים בפתיחת שנת הלימודים", מזהיר מנחם. 
ממשרד החינוך נמסר כי: "בטרם התפרקה הממשלה סיכמו שרי החינוך והאוצר לתקצב תכנית לצמצום יחס מורה-תלמיד בכיתה, במטרה להחל את יישומה כבר בשנת הלימודים תשע"ו. במקביל, וכהכנה לתכנית, המשרד החל בפיילוט כבר בשנת הלימודים הנוכחית. יצוין כי מסקנות הועדה יוגשו על ידי מנכ"לית המשרד לשר החינוך הנכנס".