מפקדי צה"ל וחייליו.


היום עם ישראל עוצר מלכת ומתייחד עם זכר בניו ובנותיו שנלחמו ונפלו למען חירות ישראל. אנו, מפקדי צה"ל וחייליו, עומדים היום ומצדיעים לזכרם של רעינו, מפקדינו ופקודינו, שנפלו בעת מילוי משימתם. 
 

הנופלים היו מטובי בניה ובנותיה של המדינה. הם הִגיעו מכל קַצוות החברה הישרְאלית ויצרו את הפסיפס האנושי הייחודי – צבא ההגנה לישראל; הם היו נחושים עד כלות, נוכח המשימה העוברת מדור לדור - השמירה על ביטחון המולדת שכה אהבו.
 
אנחנו, שנותרנו עם הגעגועים, נושאים עימנו את זיכרונם וכואבים את החלל שהותירו בלכתם. זכרם ממשיך להנחות אותנו בעודנו מקיימים את צוואתם: ההגנה על המדינה ומתן ביטחון לכל אזרחיה ותושביה.
 
מפקדים וחיילים. האנדרטאות הניצבות לאורכה ולרוחבה של ארצנו הן עדות אילמת לקרבות ולאתגרים שידעה מדינת ישראל, עדות לסיפורי הגבורה והניצחון ולהבטחתנו לזכור את הנופלים. חובתנו להנציח את סיפור חייהם ואת מופת עשייתם, להמשיך ולפעול בשם הערכים שהובילו אותם בחייהם ובנופלם ולעשות כל שביכולתנו כדי לתרום לחברה הישראלית ולעתיד מדינתנו. עדות לתרומתם של הנופלים ניתן לראות בערי ישראל המשגשגות, ברחובות השוקקים, בהישגים הכלכליים והתרבותיים הרבים אליהם הגענו בשישים ושבע שנות עצמאותנו.
 
היום, כבכל יום, נישא תפילה להחלמתם המהירה של פצועי צה"ל, הנושאים את מחיר נחישותם והקרבתם למען המולדת, ונמשיך לפעול למען השבת נעדרינו. יחד נתמוך בבני המשפחות השכולות, נחבק, נחזק ונתייצב לצידם בהתמודדות הקשה עם אובדן יקיריהם.
 
בשם רעינו, מפקדינו ופְקודינו שנפלו במאבק על חירותה של מדינת ישראל, אנו ממשיכים לשאת באחריות לביטְחון מדינתנו ולהגנה עליה, ולעמוד איתנים נוכח מבקשי רעתנו. נוסיף לשאת במשימת ההגנה והביטחון שהופקדה בידנו, נמשיך במסע החיים שאליו יצאנו – וננצח! 
 
יהי זכרם של חללי מערכות ישראל ברוך!