בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר היום (שלישי) שנת מאסר בפועל על הרב יאשיהו פינטו. פינטו צפוי להתחיל את ריצוי מאסרו ב- 28/6  בצמוד לעוד שנתיים על תנאי. בנוסף הוטל על פינטו קנס של מיליון שקלים, או שנת מאסר בתמורה וחילוט כספי העבירה. עורך דינו של הרב, עו"ד איל רוזקובסקי ביקש מהשופט דחייה של ביצוע העונש לצורך הגשת ערעור, והשופט קיבל את הבקשה והורה דחייתו של גזר הדין ב- 45 ימים.  השאלה שתעמוד במרכז הערעור: מתחם הענישה נוכח הסדרי טיעון. 
 
השופט ד״ר עודד מודריק, מבית המשפט המחוזי בתל אביב, שהקריא את גזר הדין, הדגיש את חומרת מעשיו של הרב, שהורשע בחודש שעבר, במסגרת הסדר הטיעון שאושר בבג״ץ, בעבירות של מתן והצעת שוחד ושיבוש מהלכי משפט.  "הנאשם ניצל את "מרותו" על קצין המשטרה; מרות הנובעת מהשקפת עולמו הדתית של תנ"ץ ברכה. מאמר חז"ל "עשה לך רב"משקף את עוצמת סמכותו של הרב  כפוסק הלכה, כמורה הוראה וכמורה דרך. הנאשם העצים את "מרותו" על ברכה על ידי הענקת התפילין האישיים שהיו בשימוש הרב פינטו ועל ידי תיאורי החיבה  שהנאשם רחש לברכה". 
 
לא למותר לציין שהצעות השוחד השתלבו ברצף של פעולות שתכליתן לשבש מהלכי חקירה ובתורן גם לשבש מהלכי משפט.  שיבוש מהלכי משפט הוא מהלך מְהַרֵס  הממוטט את החצובה התלת רגלית שעליה מושתת הסדר החברתי״, כתב השופט מודריק בגזר דינו, ״על אלה צריך להוסיף שמדובר ברב וגדול שחטא והחטיא; שיחת והשחית אחרים ששילב בפשעיו  ובהם גם את אשתו  אף על פי שהייתה שרויה, לפי הטענה,  גם לעת מעשה במצב הנפשי המתקיים היום״.  


חסידי הרב פינטו, הבוקר בבית המשפט בת"א. צילום: אבירם זינו
"אלמלא הסדר הטיעון:  של שנתיים עד ארבע שנות מאסר"
 
מתחם הענישה הראוי עמד במרכז גזר הדין ויעמוד גם במרכזו של הערעור. בדיון הטיעונים לעונש שהתקיים בשבוע שעבר, ביקשו נציגות התביעה, עורכות הדין רחלי חזן ונאווה שילר מהפרקליטות, כי יוחל על הרב עונש של שנת מאסר בפועל, תוך שהן מציינות כי אלמלא הסדר הטיעון היה הרב עומד בפני עונש מאסר של שנתיים עד ארבע שנות מאסר בפועל.  בנוסף התביעה טענה לקנס כספי משמעותי ולחילוט כספי העבירה, כספי השוחד שניתן לכאורה לתנ״צ אפרים ברכה. עו״ד רוזובסקי, שמייצג את הרב פינטו לצידו של עו״ד צבי קלנג, טען מנגד כי התקרה שנקבעה בהסדר הטיעון היא הקובעת, וציטט מהפסיקה כיצד על מתחם הענישה לעמוד בטווח שעד לעונש המקסימום, כשיש חלופות אחרות ופחותות, כמו למשל עונש מאסר בדרך של עבודות שירות. 
 
 
״מקיבוצם של דברים עולה שמתחם העונש ההולם את מעשי העבירה בנסיבותיהם אינו משיק, אפילו בתחתיתו, למסגרת העליונה של העונש שהתביעה מבקשת אותו״, קבע השופט ד״ר מודריק,״הרף התחתון של המתחם בעבירות של הצעת שוחד ומתן שוחד אינו נופל משנתיים מאסר בפועל … מתחם משולב של כל העבירות הכלולות בכתב האישום,  עשוי להגביה את קווי התחום לכדי שלוש – שבע שנות מאסר״
 
״סניגורי הנאשם טענו שהסדר הטיעון משפיע על "מתחם העונש ההולם", כתב השופט ביחס לדבריו של עו״ד רוזובסקי, בדיון הטיעונים לעונש, לפיהם מתחם הענישה מצוי בתוך הסדר הטיעון והרף הוא הרף שנקבע בו - שנת מאסר. לדבריו של ד״ר מודריק, ״השקפתי שונה. אלמלא הסדר הטיעון לא היה לשיקולים החיצוניים כוח השפעה החורג מגבולות מתחם העונש ההולם. כל השיקולים המקלים – גם אם יש להם ביטוי עוצמתי מיוחד במקרה מסוים – אין להם כוח להטות את העונש אל מתחת לרצפת המתחם...הסדר הטיעון מאפשר מעשית את הטיית העונש אל מתחת לגבולות המתחם אך אין בו כדי יצירת מתחם חדש״. 

האברכים יצאו מהאולם בקריאות: "צדיק, צדיק" 
 
״נקודת המוצא היא שאלמלא הסדר הטיעון היה עלי לגזור לנאשם עונש שאינו פחות משנתיים מאסר בפועל״, והתייחס גם לנסיבות לקולא, ״הרב פינטו הוא נצר למשפחת רבנים ששורשיה נטועים 400 שנים לאחור ואשר חרטה על דגלה פעילות לסיוע לכל נצרך ולכל נזקק...באמצעות העמותות "שובה ישראל" ו"מאור חיים" ובאמצעות גורמים נוספים נאספות, מידי שנה, תרומות של מיליוני שקלים ומתבצעת פעילות של תמיכה כלכלית, מזון, חינוך, רפואה ומזור לנזקקים רבים...שמעתי עדויות יוצאות מן הלב מפי אם צעירה ששכלה את בנה במבצע "צוק איתן", אלמנות קשות יום, אישה ידועת חולי, שהמחישו את היחלצותו האישית של הנאשם לפעולות של נדבת לב שמנעו התמוטטות נפשית וכלכלית של משפחות אלה״. 
 
השופט שמציג את פעילותו הפילנתרופית של הרב, ואף מצטט ממכתב ששלח אביו של הרב, אמנם מביעה הערכה רבה וכבוד, אך מציין, ״כשאני מעמיד את פשעי הנאשם אל מול צבר מעשיו הטובים מסקנתי היא שהאחרונים אינם מאיינים ואינם מגמדים את הראשונים עד כדי הימנעות מעונש מאסר של ממש״. 
 
ביחס למצב הרפואי כתב השופט, ״המצב הרפואי של בני משפחת הנאשם שימש גורם מסוים בגיבוש הסדר הטיעון. אין בו כדי להצדיק הקלה מיוחדת בעונשו של הנאשם...אין לו גם השלכה מיוחדת על היקפו של העונש״
 
כזכור, על פי כתב האישום שבו הורשע הרב פינטו, במסגרת הסדר הטיעון, ניסה הרב, על רקע התלונות בפרשת חזון ישעיה, לתת שוחד לתנ״צ ברכה על מנת שיגלה לו פרטים מהחקירה. ברכה, כך על פי הפרקליטות, סיפר למפקדיו והסגיר את הרב. 
 
במהלך הקראת גזר הדין, נראו האברכים שנכחו באולם בית המשפט המומים, כאשר אחד מאנשי הרב שוחח עם אנשי הביטחון במטרה למנוע מהומה. לאחר הקראת ההחלטה של השופט, הרב פינטו יצא מהאולם, ואוהדיו יצאו אחריו בקריאות "צדיק, צדיק”. בנוסף תקפו אנשי הרב צלם של ידיעות אחרונות. מטעם הרב פורסמה מיד הודעת גינוי.