התאחדות הסטודנטים הארצית, ארגון המקיף 300,000 סטודנטים וסטודנטיות באקדמיה בלמעלה מ- 65 במוסדות אקדמיים, שינתה את שמה ל"התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות", מתוך כוונה לייצג את כל אוכלוסיית הסטודנטים ולפעול למען שיוויון מגדרי. 
בהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות טוענים שהשינוי בשיח הוא משמעותי בעידוד ובקידום נשים בשוק התעסוקה ובמגזר הציבורי בכלל. 
מסקר הסטודנט 2014 שנערך על ידי מכון המחקר מאגר מוחות עולה כי 67% מתלמידי התואר הראשון הנן נשים וכי 61.3% מהסטודנטים בתואר השני הן נשים. יחד עם זאת החל מתואר שלישי ייצוגן של נשים פוחת משמעותית: 47.7% מהלומדים לתואר שלישי הן נשים ורק 22% מתפקידי המפתח במוסדות אקדמיים מאוישים על ידי נשים. אי השוויון בא לידי ביטוי גם בחלוקת המלגות כאשר גברים מקבלים מלגות גבוהות יותר מנשים - 12,760 שקלים לעומת 8,950 לכלל התארים.

"יש כאן ציבור שמנסים לטשטש"

סיו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות, רם שפע: "נתונים אלה מתקשרים להבניות מגדריות רבות בחיים. כל עוד נתייחס לגברים כאל ברירת מחדל נורמלית ולנשים כאל יוצא דופן, לא נוכל להגיע לחברה השיוויונית אליה כולנו שואפים. הנושא הזה מתחדד ביתר שאת כשמתבוננים בנתונים ובקמפוסים ומבינים שיש כאן ציבור שמנסים לטשטש".
לדבריו "בסביבה בה נשים הן שקופות, אל לנו להיות מופתעים ומופתעות כשהן הופכות קורבן של אלימות ושל הטרדה. בסביבה בה גברים הם ברירת המחדל, אל לנו להיות מופתעים מכך שגורמי חינוך ממשטרים לנו את הילדות ומזהירים אותן מפני תקיפה. זה תפקידינו להוות דוגמא למערכת החינוך כולה, זה תפקידינו להיות מלוכדים ומלוכדות ולהתוות דרך אחרת".