ספר תורה שהוכנס השבוע למשכן הכנסת בטקס חגיגי במעמד הרב הראשי של תל אביב יפו, הרב ישראל מאיר לאו ויו"ר הכנסת הוחזר אתמול לתורמים מיד לאחר הטקס, בשל הנחייה של היועץ המשפטי לכנסת האוסר לקבל במשכן תרומות ומתנות.
מהכנסת נמסר כי ספר התורה נכתב לעילוי נשמתם של מאות אלפי החיילים, הפרטיזנים, לוחמי הגטאות והמחתרות היהודים שחרפו את נפשם במלחמה נגד הנאצים ועוזריהם.
בטקס החגיגי שנערך בתחילת השבוע השתתפו, בין השאר, יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין, שרים, ח"כים, רבה הראשי של תל אביב-יפו, הרב ישראל מאיר לאו ונשיא ועידת רבני אירופה, הרב פנחס גולדשמידט.

אלא שאתמול התברר כי מיד לאחר טקס הכנסת ספר התורה, באודיטוריום של הכנסת, הוצא הספר מן המשכן. הסיבה להוצאתו היא הנחייה של היועץ המשפטי לכנסת, עו"ד אייל ינון, האוסרת קבלת תרומות ומתנות במשכן.
מהכנסת נמסר בתגובה כי "היועץ המשפטי לכנסת לא כתב חוות דעת בעניין קבלת ספר תורה כתרומה לכנסת, לא ביחס לאירוע שהתקיים השבוע ולא בכלל. עם זאת, עמדתו היא שעל הכנסת להימנע מלקבל מתנות ותרומות מגופים ויחידים, ואכן הכנסת הקפידה בשנים האחרונות לדחות כדרך שגרה הצעות ובקשות למתן תרומות לכנסת, לרבות תרומות לבית הכנסת במשכן".
"שונים הדברים כאשר המתנה ניתנת לכנסת על ידי ראש מדינה זרה או יו"ר פרלמנט המבקר בכנסת, וכמקובל במפגשים מסוג זה מוחלפות מתנות בין הצדדים", נאמר עוד בתגובת הכנסת.