אורחים לרגע: 35 אלף עגורים נחתו לאחרונה בשטחי החקלאות בעמק החולה, במהלך נדידתם הבין-יבשתית. עקב כך, נפתח פרויקט שמטרתו לספק להם אוכל באופן יזום על מנת לאפשר לעופות הגדולים לנוח ולמלא את עתודות האנרגיה הדרושות להמשך המסע מאירופה לאפריקה.

בתוך כך המטרה היא למזער את הנזקים שגורמים העופות הגדולים לשטחי החקלאות ולתבואות החורף שזה עתה נזרעו ביניהן: חיטה, גזר, שעועית וברוקולי. עד עתה אכלו העגורים תירס ובוטנים שנשארו בשטחים החקלאים משנה קודמת. השבוע כבר עבדו טרקטורים בשטח האגמון במטרה להרגיל את העגורים לשיטת ההאכלה, בגרעיני תירס טריים שגודלו כאן בארץ.

גיורא גלץ ראש מועצה אזורית הגליל העליון מסביר כי "האכלת העגורים נעשית במסגרת פרויקט על ידי 14 צוותים, שתפקידם לגרש את העגורים שנחתו בכל עמק החולה ולכוון אותם למתחמי האכלה מוסדרים. מטרת החקלאים ואנשי המקצוע של קרן קימת לישראל היא שהעגורים יתרכזו במתחמים המוסדרים, שם מוגשת להם 'ארוחתם', המושתתת על גרעיני תירס שגודלו כאן בארץ, ועקב כך הם יימנעו מלהגיע לשדות הזרועים, לאכול את הזרעים ולרמוס בגופם את הנביטה הצעירה"

עינבר רובין מנהלת שטח באגמון קק"ל החולה מוסיפה כי "פרויקט העגורים נועד למזער את הנזקים של עשרות אלפי העגורים בשדות החקלאים ולשמור על העגורים כערך טבע מוגן. זה פרויקט דגל מבחינת שיתוף פעולה בין החקלאים, התיירות וגופי הסביבה. מדי חורף נשארים באגמון קק"ל החולה למעלה מ-30 אלף עגורים המהווים גורם משיכה תיירותי למטיילים מהארץ ומהעולם. אחת החוויות המרגשות באגמון קק"ל החולה, היא לצפות בפיזור המזון לעגורים במהלך היום, ובהתכנסותם, עם שקיעת השמש, ללינת לילה במי האגמון".

עלות פרויקט האכלת העגורים הוא כשלושה מיליון שקל ושאר המימון מגיע ממועצה אזורית הגליל העליון, קק"ל, אגמון החולה וחברת ג"ג.