עד ללכידתו של היורה מרחוב דיזנגוף אי אפשר לסווג את מניעיו: לאומניים, פליליים או כאלה המונעים מרקע חבלני או ממצב נפשי. קור רוחו המבעית, רקע מאסרו הקודם, מה שנראה בתצלומים כתכנון פרי סיור מוקדם ודרך מנוסתו יכולים להתאים גם לאירוע פח"ע וגם לאירוע פלילי. אסור שעובדת היותו ערבי־ישראלי תשמש עילה להכתמת אוכלוסייה שלמה, שרובה המכריע אינו שותף לפעולות טרור. את הבודדים ששותפים להן עלינו לעצור, להעמיד לדין ולגנות בפה מלא. יש לומר כי עוצמת גינוי המעשה על ידי ראשי הציבור הערבי בישראל לא הייתה מספקת, לדעתי.מובנות גם תחושות החרדה והחשש בציבור, כל עוד לא נלכד הרוצח. חובה על כולנו לגלות ערנות וזהירות מרביים, שכן זוהי חוליה טרגית נוספת בגל הטרור האכזרי השוטף את רחובותינו זה יותר מחודשיים. ובתוך כך, אתמול הוגשו כתבי אישום בפרשת שריפת משפחת דוואבשה בדומא. האידיאולוגיה המניעה את צעירי הקבוצה, המכנה את עצמה "קבוצת המרד", החלה להתגבש באוקטובר 2013, ומאז ועד הפיגוע בדומא ביצוע חבריה 11 פיגועי הצתה נגד פלסטינים או נגד כנסיות.לקבוצה תפיסה אידיאולוגית אנטי־ציונית, שמטרתה לשנות את סדרי השלטון במדינת ישראל, "שמפריע להם לבנות את בית המקדש ושמונע מהם את הגאולה האמיתית והשלמה". המטרה העיקרית של ההתארגנות היא הפלת המדינה והקמת "שלטון יהודי" וקידום הכתרת מלך בישראל. לשם כך יש לגרש את הגויים ולהנהיג כפייה דתית במרחב הציבורי. לטעמם, אין למדינת ישראל זכות קיום ואין מקום כלל ועיקר לגויים, בפרט לערבים, לחיות בתחומי המדינה. לעולם דמו של מי שאינו יהודי יהיה זול יותר מדמו של יהודי.חִצי ביקורת קשים נורו לכיוון השב"כ בשבועות האחרונים בגין חקירתם. חקירה קשה, אינטנסיבית, שלוותה בכל שלביה על ידי המערכת המשפטית. אין ספק כי הקרב המשפטי על הרשעתם, הצפוי בין כותלי בתי המשפט, לא יהיה קל.כאשר פוליטיקאים בכירים, ברמת שרים וח"כים, מתקשים להגדיר פשע כה נתעב ואכזרי כפעולת טרור, יקשה על המערכת כולה לבער נגע כצעירי "קבוצת המרד" מסדר יומה של מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית.עם זאת, יש לקוות כי בית המשפט ידע להעניש את מבצעי פיגוע דומא בכל חומרת הדין, ובכך לתרום את חלקו לביעורה של קבוצה המכתימה את מרקם חיינו בארץ שלנו.בכל אופן, יש צורך דחוף להפקת לקחים נוקבת בשני המקרים, אך בל נקדים ביקורת וחיפוש אחר מחדלים כבר בשלב זה. אין הביקורת תורמת למאמצים האינטנסיביים של זרועות הביטחון. רק אסור רק שנזניח או שנשכח הפקת לקחים ויישומם לשלב הבא.הכותב הוא ח"כ מטעם מפלגת יש עתיד וראש השב"כ לשעבר