תלמידים, עוקבים אחריכם: בגרויות החורף תשע"ו החלו בסוף השבוע האחרון, ובמשרד החינוך לא לוקחים סיכונים. בעקבות אירועי ההדלפה של בחינות הבגרות בקיץ האחרון, גיבשו במשרד מערך שלם של מעטפת אבטחה, כדי למנוע את הדלפתן.

ל"מעריב־השבוע" נודע כי המשרד פרסם מכרז להפעלת מכשיר, המיועד לגילוי מכשירים סלולריים פעילים. בחוזר שיצא מאגף הבחינות צוין כי מתוכננת מערכת איכון טלפונים, שככל הנראה תיכנס לשימוש בשנה הבאה כצעד מניעתי נגד הדלפת בחינות בגרות. "נאמני בית הספר יצוידו במכשיר לאיתור מכשירים ניידים ובמכשיר לדיווח ישיר על אירועים מיוחדים למטה הבחינות, כך שכאשר תלמידים שישתמשו בטלפון, המערכת תאתר אותם ומחברות הבחינה שלהם ייפסלו", לשון החוזר. בשלב זה עדיין אין תאריך יעד לתחילת השימוש בו.

"מדובר בגלאי תשדורות די פסיבי", מסביר מוטי גולן מחברת גולן ספיי שופ בע"מ, המתמחה בציוד ריגול, "זהו מכשיר שמאתר תשדורות בקרבת הטלפון, ממרחק של מטר או שניים. ברמה הטכנית־בריאותית זהו מכשיר לגיטימי. הבודק בכיתה יעבור בין התלמידים ויוכל להרגיש אם יש תשדורת".

לבד מכך, מערכת האבטחה נגד העתקות תכלול לראשונה כספות שיוצבו בבתי הספר ובהן יאופסנו המחברות, כפיילוט לקראת בגרויות הקיץ. הכספות ייפתחו באמצעות קוד מיוחד סמוך לבחינה, ולמשרד תהיה בקרה שוטפת אחר כל נגיעה בכספת. המערכת תתריע על כל נגיעה ועל כל ניסיון לפתוח אותה לפני הזמן.

עד עתה הוצבו עשרות כספות בבתי הספר. בנוסף יתוגבר מספר המשגיחים בבחינה, ופיילוט הדיוור הישיר של בחינות הבגרות שנכנס בשנה שעברה - על ידי העברת הבחינות באמצעות שליח - ייושם השנה בכל בתי הספר.

אמצעי נוסף למניעת הדלפת הבחינות הוא זיהוי התלמיד באמצעות תעודת זהות, שאתה יגיע אל הבחינה.ההוראות הקפדניות החדשות נוסחו על רקע מקרים שאירעו בשנה שעברה ובהם דלפו שאלות הבחינה לתלמידים עוד לפני שהיא נערכה. כזכור, בשנה שעברה דלפו פעמים אחדות שאלוני בגרות בעברית, במתמטיקה ובאנגלית למגזר הערבי, מה שהביא לביטול הבחינות. בעקבות מקרים אלו הוציא משרד החינוך הנחיות קפדניות במיוחד לקיום בחינות הבגרות, ובכללן ההנחיה להכניס את התלמידים לכיתות 45 דקות לפני הבחינה וכן ההנחיה להדפיס את כל השאלונים בבית הספר שעות לפני הבחינה. מנהלי בתי ספר וכן תלמידים יצאו אז נגד ההנחיות החדשות, וטענו כי הן פוגעות בתלמידים עצמם. במשרד מוסיפים כי לא יתפשרו על שמירת טוהר הבחינות, שהוא "ערך עליון ונר לרגליה של מערכת, המחנכת את בוגריה להיות שומרי חוק".