מחקר עם תוצאות מדאיגות: כ־42% מהתלמידים בארץ אינם חשים ביטחון בשטח בית הספר. כמעט 10% מהם אף לא הגיעו ללימודים במקרים מסוימים, "מכיוון שהם פחדו מאלימות שתכוון נגדם".אלו רק חלק מהממצאים שעולים ממחקר חדש של ד"ר ורד נאמן־חביב, מהפקולטה לחברה ותרבות במכללה האקדמית בית ברל, ופרופ' דני גימשי מהמסלול האקדמי במכללה למינהל. השניים בחנו במחקרם כיצד ההיבט הסביבתי, דהיינו המבנה הפיזי והארגוני של בית הספר, "משפיע על אירועים אלימים בבית הספר ועל תחושת הביטחון של התלמידים".המחקר נערך בחמישה בתי ספר על־יסודיים במרכז הארץ, והשתתפו בו 629 תלמידים. התלמידים נשאלו בין היתר על אודות תחושת הביטחון האישית שלהם בבית הספר, על מעורבותם באירועי אלימות ועל אירועים שבהם הם היו הקורבן או לחלופין, הם היו התוקפים.מממצאי המחקר עולה כי "המקומות המועדים ביותר לפעילות אלימה ועבריינית" הם מקומות נסתרים בבית הספר, כמו למשל פינות העישון וסמוך לגדר בית הספר. עוד עולה כי מעשי אלימות וונדליזם מתרחשים כמעט בכל שטחי בית הספר כולל בכיתות עצמן. ממצא נוסף מעיד כי המקומות הבטוחים ביותר בבתי הספר הם אולם הספורט, חניית בית הספר וסמוך לקיוסק במקום.על פי הנתונים, כ־22% מהתלמידים "חשים בנוכחותם של תלמידים המשתמשים בסמים בתוך שטחי בית הספר". כמעט 38% מהילדים טוענים כי נוכחותם של התלמידים האלימים בבית הספר, "מטילה פחד על שאר התלמידים". לא פחות מ־57% מהתלמידים דיווחו במחקר כי בבית ספרם קיימים ילדים "שמתנכלים להם יותר מאשר לאחרים". כ־60% מהנשאלים טענו כי תחושת הביטחון האישית שלהם תשתפר אם תלמידים אלימים יורחקו מבית הספר.13% מהתלמידים טענו במחקר כי ספגו מכות בשטח בית הספר, 8% טענו כי חפציהם, בהם כסף, דברי אוכל, פלאפון וכדומה נלקחו מהם על ידי תלמידים אחרים, וכמעט 9% אמרו כי הוטרדו מינית – חשיפה של איברי מין מולם, נגיעות באיבריהם המוצנעים, ניסיון לנשקם בכוח והצצה לתוך חדרי שירותים שבהם שהו.יותר מרבע מהנשאלים טענו כי אחד מאנשי צוות בית הספר "העליב או השפיל אותם", 5% אמרו כי אחד מאנשי הצוות היכה אותם ו-6.5% טענו כי אחד מאנשי הצוות "נגע או ניסה לגעת בהם בצורה מינית".