כיכר דיזנגוף יורדת לפני הקרקע ולצד מי שיתגעגע למראה כפי שהוא היום יש כאלה שמברכים על הצעד. "החזית להורדת ככר דיזנגוף" הוקמה לפני כשמונה שנים, במטרה לגרום להורדת ככר דיזנגוף לפני הקרקע, כפי שהייתה בעבר. בהמשך פעלה ה"חזית" כנגד כוונת העירייה להקים חניון מזהם מתחת לכיכר, כיוון שלא יאפשר לכיכר להיות מוצלת, ירוקה ונעימה כפי שהיא הייתה וכפי שצריכה להיות.

בעקבות הודעת עיריית ת"א-יפו על הכנת תכנית להורדת ככר דיזנגוף למפלס הקרקע ללא חניון מתחתיה, מברכים חברי "החזית להורדת ככר דיזנגוף" על ההחלטה, וקוראים לעירייה לקיים הליך שיתוף ציבור לתכנון הכיכר המונמכת: "אנחנו שמחים מאוד שלאחר שמונה שנים של מאבק אזרחי להורדת הכיכר ונגד הקמת חניון מזהם מתחתיה, העירייה הגיעה למסקנה שזה הדבר הנכון לעיר, לתושביה ולמבקריה" נמסר מה"חזית".  "זוהי דוגמא טובה כיצד תושבים יכולים להשפיע לטובה על הסביבה בה הם חיים. אנחנו קוראים לעירייה לקיים הליך של שיתוף ציבור בתכנון הכיכר אשר יכלול תושבים, מבקרים ובעלי עסקים באזור".

מור גלבוע, מנכ"ל מגמה ירוקה וממובילי מאבק התושבים להנמכת הכיכר: "מדהים לשמוע את קברניטי העירייה מדברים על צמצום של תחבורת רכבים פרטיים באזור הגדוש והסואן של הכיכר. אנחנו מאמינים שההחלטה על ביטול התכנית לחניון מעידה על שינוי עמוק בתפיסת העולם העירונית ומסמנת מתן עדיפות להולכי רגל ולתחבורה בת קיימא על פני רכבים פרטיים וגוש תחבורתי. אנחנו קוראים לעריית תל אביב להמשיך את המגמה החיובית הזאת במקומות נוספים ברחבי העיר ולהשלים את המהלך בכיכר דיזנגוף עם קיום שיתוף ציבור רחב בתכנון הכיכר העתידית. פעולה זו תהיה בבחינת תחילתו של עידן עירוני חדש שמקדם תפיסה תכנונית של העיר כמקום ידידותי, נגיש וקהילתי בו גם התושבים מעורבים ומשפיעים על סדר היום העירוני לטובת הציבור כולו".

כיכר דיזנגוף כפי שהייתה בעבר. צילום: קלוגר זולטן