המאבק של תושבי נהריה והסביבה נגד הבניה בחוף אכזיב, מאבק שיצא לדרך בעקבות חשיפת "מעריב", מקבל תנופה. פרויקט הבניה המקודם בימים אלו על ידי חברות צמח-המרמן ואלקטרה-מגורים, מעורר מאבק ציבורי של תושבים ופעילי סביבה, שאינם מוכנים להשלים עם הבניה בחוף. המשרד להגנת הסביבה הודיע כי הוא מעכב את תכנית הבניה באכזיב. לאחרונה נתקל הפרויקט במספר בלמים חדשים שהציב המשרד להגנת הסביבה כתנאי למתן היתר הבניה, והמשרד הוציא דרישות חדשות ליזמים, אחרי שאלו כבר החלו בשיווק הפרויקט.

המשרד דורש מהיזמים לערוך דיגום של גזי קרקע במוקדי זיהום הנמצאים בשטח הפרויקט המתוכנן, בשל פעילות מפעל שהיה במקום בעבר והשקיע רעלים לקרקע העלולים לסכן את בריאות הציבור. כמו כן, בשבוע שעבר הוציא המשרד הנחיות חדשות לגבי הטיפול באסבסט בשטח הפרויקט ומסביב לו. היזמים נדרשים להשלים את סקר האסבסט בשטחים שלא נבדקו בשטח התכנית, וכן לדאוג לטיפול פינוי האסבסט גם בשטחים שמסביב לתכנית, וזאת כתנאי להיתר מתן הבניה.
 
הפרויקט הלאומי לפינוי האסבסט של המשרד להגנת הסביבה "דרך ירוקה" עתיד להסתיים בסוף השנה הזו. בימים אלו החלו בעבודות לסילוק אסבסט בשטח הסמוך למפעל "איתנית" וקרוב לשטח תכנית הבניה המתוכננת באכזיב. התושבים, מבחינתם, ממשיכים במאבק ודורשים להפסיק את הבניה על החופים. התכנית, אשר מתוכה קם פרויקט הבניה, אושרה עוד בשנת 1994 והחוק לשמירת הסביבה החופית לא חל עליה בדיעבד.

כמו כן בשנת 2008 הוועדה המחוזית הכריזה על החלק הצפוני של השטח המתוכנן לבניה כהרחבה של הגן הלאומי אכזיב, אך גם הכרזה זו לא חלה על התכנית בדיעבד. במקביל, הצעה לסדר יום של ח"כ יעל כהן-פארן בנושא איום הבניה בחופי ארץ ישראל עברה במליאת הכנסת ודיון בנושא עתיד להתקיים בקרוב בוועד הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.