פריצת דרך בטכניון בחיפה, ואולי מהפכת אנרגיה בקרוב מאוד. לא בארות נפט - פשוט אנרגיה ממים. מערכת חדשנית שפותחה בטכניון מציגה נצילות חסרת תקדים בהפקת מימן ממים באמצעות אנרגיית שמש.

כתב העת המדעי הנחשב "Nano Letters" מדווח על תפנית דרמטית בתחום של הפקת דלק מימן: נצילות של 100% בתהליך ההפקה. פריצת הדרך התרחשה במעבדתה של פרופ’ משנה לילך עמירב מהפקולטה לכימיה בטכניון ותמציתה: קפיצה משמעותית מ־60% ל־100% בייצור דלק מימן בפירוק מים באמצעות אנרגיית שמש.
דלק מימן נחשב למקור אנרגיה מבטיח בעיקר משום שהוא מופק ממים, הזמינים תמיד, ולכן אינו כרוך בבעיות פוליטיות וכלכליות המאפיינות את שוק האנרגיה המסורתי. זאת ועוד: בניגוד לדלקים מחצביים (בנזין וכיו”ב), השימוש בו אינו מזהם. זו הסיבה שארה”ב לבדה משקיעה מיליארדי דולרים בתוכניות המעודדות פיתוח טכנולוגיות לייצור מימן. עם זאת, אילוצים רבים מקשים על פיתוחם של תהליכי פוטוקטליזה יעילים המקיימים את התנאים הבסיסיים הבאים: קליטה מיטבית של קרינת השמש על ידי החומר הקטליטי; פירוק יעיל של המים לחמצן ולמימן ללא מפגש ביניהם (העשוי להוביל לפיצוץ), ויציבות של המערכת כך שלא תאבד את יעילותה במהלך הזמן.