אחרי שלל סערות, ובהן החיקוי של אראל סג"ל את סתיו שפיר ועימות ישיר מול נשיא המדינה ריבלין, הערוץ הייעודי למורשת ישראל (ערוץ 20) הגיש הבוקר (רביעי) בקשה לאישור שידור חדשות על פי סעיף 30.2 לרישיונו, המחייב את אישור המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר לערוץ להפיק תכניות חדשות בעצמו, בתנאים שתקבע המועצה, ובהינתן תנאים מסוימים כפי שמפורט ברישיון הערוץ. מהמועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין נמסר כי "הבקשה התקבלה והיא תיבחן על פי הכללים".
 
המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר לבעל הרישיון להפיק את תכניות החדשות בעצמו, בתנאים שתקבע המועצה, אם בעל הרישיון הוכיח להנחת דעת המועצה כי תובטח עצמאותו של עורך החדשות ועובדי המערכת, שידורי החדשות יופקו וישודרו בהתאם לכללי המועצה (לרבות כללי אתיקה לשידור חדשות), בעל הרישיון יקיים שידורי חדשות מדויקים, מהימנים ומאוזנים, אשר לא יבוטאו בהם עמדותיהם ודעותיהם הפרטיות של מנהליו, עובדיו ובעלי מניותיו, ועוד - המועצה תהא רשאית לבטל את אישורה לשידור חדשות בידי בעל הרישיון אם ראתה שלא התקיים איזה מתנאי סעיף זה כמו גם אם התקיים אחד מהתנאים האמורים בסעיף 6יא(א) לחוק ובלבד שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו.

מערוץ 20 נמסר כי על פי הבקשה, תוקם מערכת עצמאית אשר תשדר מהדורה ומבזקי חדשות. קדמו להגשת הבקשה תכתובות בין הנהלת הערוץ למועצת הכבלים והלוויין, בהן נתבקשו בערוץ להציג מתווה מסודר המכיל את המבנה הטכני, התוכני וההפקתי למערך שידורי חדשות.

בערוץ 20 מדגישים כי בבקשה ניתנה התחייבות מפורשת ששידורי החדשות יהיו "מדויקים, מהימנים, מאוזנים ועצמאיים". עוד מדגישים בבקשה כי תובטח עצמאותו של עורך החדשות ועובדי המערכת. כחלק מהמערך הטכני, ערוץ 20 יעמיד לרשות מערכת החדשות אולפן מתקדם ומאובזר, מהחדישים בארץ. כמו כן, יוקם מערך דיגיטלי אשר יהיה אמון על פעילות ניו מדיה משלימה הכוללת אתר ייעודי, אפליקציה ונוכחות ברשתות החברתיות. 
"מעבר לעובדה שהאפשרות לשידורי חדשות נכללה כבר במכרז שבו זכה הערוץ, הרי שגם מהבחינה המסחרית הערוץ נוכח יום יום כי ערוץ מבוסס פרסומות שאין באפשרותו לספק לצופיו סיקורים ועדכונים חדשותיים, אינו מסוגל להתמודד לאורך זמן מול ערוצים דומים שכן עושים זאת. בעיקר במציאות הישראלית שבה כמעט ולא עובר יום ללא אירוע חדשותי משמעותי אחד לפחות", נכתב בפנייה למועצה.