סקר שנעשה בקרב ערביי ישראל מלמד, כי 78 אחוזים חוששים לצאת למרכזי קניות ובילוי, על רקע המצב הביטחוני והחשדנות הגוברת בין יהודים לערבים

הסקר נעשה על ידי מכון com-S, עבור אתר האינטרנט הערבי-ישראלי "בוקרא", והוא כלל 611 נשאלים מהמגזר הערבי בגליל, המשולש, הנגב וערים מעורבות. 54% מהנסקרים היו נשים. על פי הסקר, 52.5% מהנשאלים פסימיים באשר למצבם הכלכלי, ורק 14 אחוזים קבעו שמצבם טוב מאוד. 56 אחוזים פסימיים למצבם הכללי. 84 אחוזים מהאזרחים הערבים סבורים כי המצב הנוכחי משפיע לרעה על הדו שיח בין החברה היהודית לערבית. 85 אחוזים סבורים כי המשך המתיחות יפגע ביחסים בין הצדדים, ויגדיל את הגזענות של החברה היהודית כלפי האזרחים הערבים במדינה.

הסקר קובע, כי 88 אחוזים חוששים מהיעדר הביטחון האישי במקומות ציבוריים, ואילו 78 אחוזים חוששים לצאת לקניות או לטיולים ברחבי הארץ. 75 אחוזים מהאזרחים הערבים אומרים כי המשך המצב הביטחוני משפיע לרעה על ההכנסות, ואילו 78 אחוזים סבורים כי הדבר פוגע באפשרות למצוא לעצמם מקום עבודה.


באשר לתוכנית הכלכלית האחרונה של הממשלה בעניין פיתוח המגזר הערבי, כמחצית מהערבים סבורים כי לתוכנית זו השפעה על האוכלוסיה הערבית, וכשליש מהאוכלוסיה אינו יודע מה תהיה השפעת יישום התוכנית על המגזר. 71 אחוזים מהנסקרים הביעו חשש שהמשך המצב הביטחוני יפגע בלימודיהם, או בלימודי אחד מבני משפחותיהם.

רוב הערבים סבורים כי המשך המצב הנוכחי עלול להביא להקצנה של האוכלוסיה הערבית. שכן כ-83 אחוזים קבעו כי הדבר עלול להביא להקצנה בתוך החברה הערבית בישראל. מהסקר עולה עוד, כי 71 אחוזים מהאזרחים הערבים קשורים בקשרי ידידות רבים או מעטים עם יהודים, ואילו כ-29 אחוזים קבעו שאין להם יחסים עם יהודים. עוד עולה, כי 30 אחוזים מהערבים סבורים כי המצב הביטחוני המתוח ישפיע לרעה על המשך היחסים שלהם עם חבריהם היהודים, ואילו 52 אחוזים סבורים, כי אין לכך כל השפעה.