קטין בן 14 גנב 11 אלף שקל מקשיש בן 88 באזור במרכז. חקירה העלתה כי הקשיש ביקש סיוע מאחד הילדים בשכונה ברכישת מוצרי מזון מדי שבוע. במסגרת העזרה שניתנה לו על ידי אותו קטין, הצטרפו אליו קטינים נוספים. כשנכנסו לביתו, גילה קטין אחר, בן 14, את מקום המחבוא של הקשיש, בארון בגדים נעול, שם שמר את כספו.הקטין גנב מהקשיש שתי מעטפות שהכילו כסף מזומן, זאת לאחר שחיבל במנעול. בחקירתו סיפר הקטין כי ביקש לרכוש לעצמו סוס ולכן גנב את הכסף. סמוך לגניבה, גילה אביו של הקטין את המעשה, בחר בדרך בנו, ועשה שימוש פרטי בשלל הגניבה. הקטין ואביו הודו בחקירתם במיוחס להם והאב החליט להשיב לקשיש את הכסף שגנב בנו.שוטרי מחלק הנוער של מרחב איילון ליוו את האב החשוד לסניף הבנק הקרוב, אז הוציא החשוד כסף מזומן בסכום הגניבה ולאחר מכן הגיעו לביתו של הקשיש כדי להשיב לו את כספו. החשוד התנצל בפני הקשיש הנרגש, שלא האמין שיראה את שאבד לו. מיד בתום חקירתם, שוחררו האב ובנו בתנאים מגבילים.