אישיות הכפופה למשרד המשפטים ובעלת חשיבות במערכת המשפט, עומדת במרכזה של פרשה חמורה הנבחנת בימים אלה תחת מעטה סודיות. במשרד המשפטים ובגופים הנספחים אליו לא מרחיבים בפרטים אודות הפרשה, אולם במסדרונות הפכה הפרשה לשיחת היום, שכן היא כוללת אדם רם מעלה שקשור לכאורה לביצוע עבירות חמורות.בניגוד לפרסומים באתרי התקשורת השונים, אותו אדם אינו נמצא בחופשה כפויה אלא בשנת שבתון שהסתיימה לפני מספר שבועות והוא טרם שב ממנה, לכן לא היה צורך לשלוח אותו לחופשה כזו. ככל הנראה, במידה ולא היה בשנת שבתון, הנסיבות לא היו מאפשרות אופציה אחרת והוא היה נשלח לחופשה.תדהמה במערכת המשפט


כאמור, הפרטים אודות הפרשה נמצאים תחת צו איסור פרסום. יש לציין כי מדובר באדם שנחשב מוערך במערכת המשפטית ושמו פורסם בעבר בהקשר לפרשות מסוימות. במערכת המשפט קיבלו בהפתעה את פרטי הפרשה אודות האישיות המוכרת. גורם בכיר לשעבר במערכת המשפט אמר ל"מעריב-אונליין": "זה לא האיש שאני מכירה. האדם שאני מכירה, לא הייתי מאשימה אותו שיעשה דבר כזה. ממה שהכרתי את האיש, הסיפור הזה לא נדבק לי". גורם המעורה בפרשה העריך כי היא לא צפויה להתפתח.