ועדת ביטון לחיזוק המורשת המזרחית הגישה היום (חמישי) את המלצותיה לשר החינוך נפתלי בנט. ההמלצות הוגשו על ידי יו''ר הועדה, המשורר וחתן פרס ישראל לספרות ארז ביטון. הוועדה קבעה כי יש להגדיר את העצמת מורשת יהדות ספרד ועדות המזרח כמשימה לאומית בתכנית האסטרטגית של משרד החינוך, בכל המוסדות החינוכיים מגן הילדים ועד לאקדמיה.עוד המליצה הוועדה לכלול נציגות ראויה של בני עדות המזרח במועצה להשכלה גבוהה, בוועדה לתכנון ותקצוב ובמועצה לחינוך הדתיף עם ייצוג של לפחות 50%, האמונים על יהדות ספרד והמזרח ושיש להקים מנהלת לפיקוח על יישום ההמלצות ובכללן: מחקר ופיתוח, כתיבת חומרי לימודי חדשים ועדכון הקיימים, הכשרה, פיתוח מקצועי והשתלמויות, ליווי והדרכה, תקצוב למחקר ולקורסים באקדמיה וכן ליוזמות בית ספריות.ועדת ביטון לא חסכה גם צורך ברפורמה במל''ג: "על הרכבו להיות מאוזן כך שיכלול נציגים מזרחיים מתחום מדעי הרוח המחויבים לנושא העצמת יהדות ספרד והמזרח". כמו כן, בתוך הות''ת יוקם גוף אשר יהיה אחראי על הטמעת תכני ספרד והמזרח באקדמיה ובהשכלה הגבוהה והקמת פקולטה ייחודית ללימוד ולמחקר של תולדות יהודי ספרד והמזרח, תרבותם, הגברה משמעותית של המחקר באקדמיה "כדי לאפשר צמיחה מחודשת של חקר יהדות ספרד והמזרח שנעקר כמעט לחלוטין. אנו ממליצים כי כשם שהות"ת השכילה להעמיד במרכז את נושא הערבים, הנשים, והחרדים, הרי שיש להתייחס גם למזרח כמיעוט מודר ולהקים ועדה אשר תבנה עבורו תכנית חומש עם יעדים מוגדרים".ארז ביטון, יו''ר הוועדה. צילום: רענן כהן
ארז ביטון, יו''ר הוועדה. צילום: רענן כהןהועדה אף ממליצה על הנצחת דמויות משמעותיות על שטרות ובמוסדות שונים כגון בתי ספר, רחובות ואף לעודד ולחזק קשרים עם ארגונים של יהודי התפוצות, על מנת להסביר את מצבם של יהודי המזרח בארץ שנאלצו לעזוב בתיהם בארצות האסלאם. 

מועד ההורים היישוביים נמסר כי "מורשת יהדות ספרד והמזרח מכילה עושר תרבותי עצום וראוי ללימוד, לאורך הדורות היוותה מרכז ליצירת תרבות, ספרות, ושירה עברית, שחוברה ע"י דורות של מלומדים יהודים בני עדות המזרח. אלא שבמהלך השנים מורשת זו לא באה לידי ביטוי ולימוד ראוי באמצעות תוכניות לימודים מסודרות ממוקדות ונלמדות, וודאי שלא נלמדה בחוגים הגבוהים במוסדות האקדמיה. אין ספק כי המילה הדרה נאותה לכל מה שקרה עם מורשת זו. יש לברך ולהתגאות על ממצאיה ותובנותיה של ועדת ביטון, לא רק משום שהם מחזירים עטרה ליושנה אלא  בכוונה להטמיע את היסטורית יהודי ספרד והמזרח ואת תרבות העושר שלה לתוך מוסדות החינוך".

שר החינוך נפתלי בנט אמר בעת קבלת הדוח: "אחרי 68 שנים אנחנו מתקנים עוול היסטורי. תלמידי ישראל ילמדו את כל הסיפור הציוני היהודי, שבו גם המורשת העשירה של יהדות ספרד והמזרח. אני מתרגש עד עמקי נשמתי מכך שהסיפורים המדהימים שלא היו חלק ממערכת החינוך שלנו, יילמדו בבתי הספר. אדאג שכל תלמידה ותלמיד ילמדו את מורשתם, את ההיסטוריה של משפחתם ויהיו גאים בזה". יו''ר הועדה, ארז ביטון מסר בעת הגשת דוח: "הועדה להעצמת יהדות ספרד והמזרח בתכניות הלימודים פתחה בפני הרפתקה בלתי משוערת של מפגש מרגש עם 17 קהילות שקולותיהם מושתקים בהוויה הישראלית, קהילות שמחוננות על נפשן לקבל ביטוי זהותי במערכת החינוך. דוח ההמלצות היא הצהרת לגיטימציה לזהות מזרחית לגיטימית, מבלי להקטין כהוא זה מהמצוי בחברה הישראלית כיום. השר בנט נתן משמעות היסטורית לכך, זו הפעם הראשונה מאז קום המדינה שנפתחה הזדמנות כזו שהיא מרוממת נפש". 

 

תכניות הלימודים במערכת החינוך יעודכנו מחדשועדת ביטון מצאה כי תכניות הלימודים וספרי הלימוד סובלים מתת ייצוג קשה בהיבט של מורשת יהדות המזרח וקבעה כי בלימודי היסטוריה, אזרחות וארץ ישראל יש לעדכן פרקים מתולדות יהדות ספרד ועדות המזרח, לשלב יצירות של בני העדה, סופרים ומשוררים מזרחיים. בוועדת המשנה להיסטוריה נכתב: "פרקים שלמים בתולדות יהודי ארצות האסלאם חסרים והפרקים הדנים בקהילות ובחיי היהודים לוקים בחסר. במרביתם מוצגים יהודי ארצות האסלאם כנספח לתופעות ולאירועים משמעותיים בהיסטוריה היהודית. מצב זה, הנמשך עשרות שנים, יוצר דילמות קשות ומשברי זהות בקרב יוצאי ספרד והמזרח שאינם מודעים למורשת היהודית בארצות מוצאם ולאוצרות התרבות שנוצרו בה, לתרומה של אוכלוסיות אלו לחברה היהודית לאורך הדורות".בנוסף, ממליצה הוועדה על לימוד חובה של ההיסטוריה של יהודי ספרד והמזרח ואף פיתוח מסלול למידה מוגבר בתחום מורשת יהדות ספרד והמזרח בהיקף של 3, 4, או 5 יחידות לבגרות. בלימודי ספרות, ועדת המשנה קבעה כי יש לתת ייצוג לקול המזרחי בכל הז'אנרים בתכניות הלימוד ולדאוג לשילוב יוצרים מזרחיים ולימוד חובה של לפחות שני משוררים מיהדות המזרח לאורך כל שנות הלימוד: מגיל גן הילדים, דרך בית הספר היסודי, ועד חטיבת הביניים והתיכון. בנוסף, ממליצה הועדה על תוכנית חדשה בנושא לימודי ספרות סוגה שתקרא יעל"ה: 'יצירה עברית לאורך הדורות' וכן למידה על ספרות ההגירה - משבר ואיחוי.הפנתרים השחורים ומחאת האוהלים – בלימודי האזרחותבלימודי האזרחות, ישולבו תכנים על תהליכי הקליטה ותרומתם הייחודית של יהודי המזרח ביישוב הארץ. כמו כן, מחאות חברתיות, מאורעות ואדי סאליב, הפנתרים השחורים, מחאת האוהלים ופרשת ילדי תימן. ועדת המשנה לאזרחות הסיקה כי יש לדון בסיבות לכישלון הקליטה של העולים משנות ה-50.הפנתרים השחורים. צילום: משה מילנר, לע''מ
הפנתרים השחורים. צילום: משה מילנר, לע''מעוד הומלץ, כי במסגרת הטלוויזיה החינוכית תופק סדרה מרובת פרקים שתעסוק בתרומתה התרבותית של יהדות ספרד והמזרח בתפוצות השונות, החל מגירוש ספרד, ובתרומתה לציונות המדינית מראשיתה, ולפיתוח הארץ והמדינה. ועדת היגוי של היסטוריונים מטעם המנהלת תלווה את הפקת הסדרה. בנוסף, הקמה של מוזיאונים ייחודיים לקהילות השונות, כדוגמת בית מורשת יהדות בבל, יהדות לוב באור יהודה והקמת מוזיאון מרכזי ארצי למורשת יהדות ספרד והמזרח.גם מחאת האוהלים תוכנס. צילום: אברהם שושני
גם מחאת האוהלים תוכנס. צילום: אברהם שושנילפעילות המפורטת יוקצו 250 מיליון שקלים כל שנה בחמש השנים הקרובות, ובסך הכול 1.25 מיליארד שקל. "החל מהשנה השישית ליישום ההמלצות, תקציב זה אמור להיות מוטמע במערכת ויהווה תוספת בת-קיימא לתקציב המשרד לטובת השילוב של לימודי ספרד והמזרח בכל מערכות החינוך במדינת ישראל", נכתב בהמלצות."ועדת ביטון" הושקה לפני כארבעה חודשים ותפקידה היה לבחון בכל שלבי הגיל, את העמקת שילובם של תכנים אודות חייהם של קהילות יהדות המזרח וספרד, מתוך רצון לחשוף את תלמידי ישראל לעושר התרבותי, החברתי וההיסטורי של קהילות אלו הועדה כללה תתי ועדות, כאשר כל תת ועדה מיפתה את הנושאים הקיימים בתחום, בחנה אותם והציעה כיצד להעמיקם ולהרחיבם על פי הנדרש. הוועדה המייעצת הראשית מונה כ-12 חברים, שכל אחד מהם התבקש לעמוד בראש ועדת משנה בת עד עשרה חברים. סך כל המשתתפים בוועדות המשנה כ-80 איש, כולם אקדמאים ומומחים. בחודשים הקרובים משרד החינוך יילמד את המלצות הוועדה, ויבנה תכנית עבודה ליישום.