המשורר ארז ביטון, התייחס לביקורת שנשמעה על המלצות ועדת ביטון כפי שהגיש לשר החינוך. הוועדה נועדה לשלב לימודים הנוגעים ליהדות המזרח, ובדגש על ביקור קברי הצדיקים. ביטון, טען כי הוועדה עסקה בנושאים רבים, שכללו את כל חומרי הלימוד שתלמידי ישראל עוברים. בין החומרים, השתרבבה, לטענת ביטון, הקריאה לקיים ביקורי בקברי צדיקים, המלצה שהוא אישית התנגד אליה. למרות זאת, טען ביטון כי השימוש בהמלצה הזאת בכדי לנגח את הדוח, והמסגור של הדוח דרכה היא פעולה עוינת ולא הגונה.ביטון הסביר למעריב אונליין כיצד נשארה ההמלצה לביקור קברי הצדיקים: "הועדה להגות המליצה על ביקורים באתרי מורשת כולל קברי צדיקים, אך המלצה זו לא התקבלה על דעתי. ההמלצה נשאר בתוך הטקסט, מאחר והיינו בהולים להגיש את הדו"ח. אנו נוציא אותה, כי אנחנו רואים בזה דבר שולי, שלא שייך לעומקים האמיתים של הדו"ח שלנו, כמו למשל, תמיכה במחקר של יהדות המזרח ועוד".מאוחר יותר, ביטון תקף  בערוץ הראשון את מי שעושים שימוש ציני לטענתו בסעיף קברי הצדיקים בשביל לנגח את הדוח, "היו עשר ועדות משנה שהקמתי כדי לכסות את כל חומרי הלימוד שלומדים תלמידי ישראל", אמר ביטון, והוסיף, "מי שקורא לאחדות בעם, לא יכול לקחת אלמנט שולי בדוח ולהפוך אותו לעיקר, זוהי טענה עוינת ופריפריאלית שאי דוחה אותה בכל תוקף".תלמיד יכול לסיים את י"ב בלי לקרוא יצירה מזרחית אחתכמו כן, התייחס ביטון לנוכחות הדלה של מזרחים בחומרי הלימוד שתלמידי ישראל לומדים וחברי המועצה שקובעים את תוכן הלימוד, המל"ג, ואמר "אנחנו רוצים זהות אחת ישראלית, אבל שוויונית. אני רוצה לומר שזה שאין חבר מל"ג מזרחי אחד, זה לא מצב הגיוני ולא מצב תקין. תלמיד יכול לסיים היום כיתת י"ב, בלי לקרוא יצירה מזרחית אחת".כזכור, ועדת ביטון הגישה את המלצותיה לשר החינוך נפתלי בנט. ההמלצות הוגשו על ידי יו''ר הועדה, המשורר וחתן פרס ישראל לספרות ארז ביטון. הוועדה קבעה כי יש להגדיר את העצמת מורשת יהדות ספרד ועדות המזרח כמשימה לאומית בתכנית האסטרטגית של משרד החינוך, בכל המוסדות החינוכיים מגן הילדים ועד לאקדמיה.עוד המליצה הוועדה לכלול נציגות ראויה של בני עדות המזרח במועצה להשכלה גבוהה, בוועדה לתכנון ותקצוב ובמועצה לחינוך הדתיף עם ייצוג של לפחות 50%, האמונים על יהדות ספרד והמזרח ושיש להקים מנהלת לפיקוח על יישום ההמלצות ובכללן: מחקר ופיתוח, כתיבת חומרי לימודי חדשים ועדכון הקיימים, הכשרה, פיתוח מקצועי והשתלמויות, ליווי והדרכה, תקצוב למחקר ולקורסים באקדמיה וכן ליוזמות בית ספריות.