ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י), שהגיבה בחריפות ובזעם על הרפורמה הצפויה בתנאי ההעסקה הצפויים של מנהלי מחלקות במערכת הרפואה הציבורית, הפיצה היום (שלישי) מכתב המיועד לרופאים, בו מציינת ההסתדרות שהאיסור המתוכנן של מנהלי מחלקות במערכת הרפואית הציבורית לעבוד בעבודה פרטית: "יהווה רק חלק קטן מהגזירות אותן מתכננים משרדי האוצר והבריאות. זאת סנונית ראשונה בלבד, המסמלת את בואו של החורף האמיתי הצפוי למערכת הבריאות".על פי מידע שקיבלנו, בחוק ההסדרים במסגרת תקציב 2018-2017 מתוכננים הצעדים הבאים: תיקון תקנות התאגידים, סנקציות לבתי החולים שחרגו מתקציבם ותמרוץ לעמידה ביעדים פיננסיים, תמיכות קופות החולים בסל (כ-800 מיליון ₪), סנקציות לקופות שחרגו מתקציבן ותמרוץ לעמידה ביעדים פיננסיים, הגבלת רופאים פרטיים (צעדים חדשים בנוסף לאלה שכבר פורסמו), הקמת מערך פיקוח על בתי החולים – דרישות למידע, מיסוד מאגרי מידע, הגדרת כללי רישום ומיסוד התמיכות, תמרוץ הקופות בעניין גמלת סיעוד, פתיחה חלקית של הסכמי הבחירה, הגבלת שכר הרופאים בקהילה.במכתב מאשימה ההסתדרות הרפואית את הממשלה בכוונה לפגוע במנהלי מחלקות בבתי חולים במטרה כדבריה הכוונה היא "ליצור חיץ בין קבוצות שונות של רופאים, לעשות "הפרד ומשול" ולפגוע ביכולתן של קבוצות גדולות בתוכנו לתת רפואה מיטבית, זמינה ונגישה.עוד נאמר במכתב, כי "אנו עדים למצב שבו האוצר מסתכל על מערכת הבריאות דרך החור שבגרוש בלבד, ומתמקד בצמצום הפעילות במערכת, בעיקר באמצעות פגיעה ברופאים. מטרתם היא להעביר מסר קשה וברור: הרופאים אחראיים לגידול בהוצאה על הבריאות ולכן יש להעלות אותם על המוקד".במכתב נטען, בנוסף, כי "השקעה אמיתית ומסיבית במערכת הבריאות איננה על סדר יומו של משרד האוצר, נמצא פתרון קסם ל'בעיית הרופאים' – גרימת חבלה חמורה בתדמית הרופא, שיימינג שיטתי נגדנו ופגיעה בתנאי העבודה. כדי להשיג את מטרותיהם, משרדי האוצר והבריאות לא בוחלים באמצעים כדי לקעקע את תפיסת הרופא בעיני הציבור, לפגוע ביחס של המטופלים כלפי הרופאים ולהדיח רופאים מעמדות השפעה וקבלת החלטות". ההסתדרות הרפואית מבטיחה במכתב שתייצר התנגדות אקטיבית בכל הכלים העומדים לרשותה במה שמוגדר כגזירות.