חמש רשויות מקומיות הגישו עתירה לבג"ץ נגד משרדי הפנים, האוצר, החינוך והתרבות, על רקע שינוי ההגדרות לפיהן מתוקצבות רשויות מקומיות במענקי איזון ותקציבים. העתירה הוגשה נגד החלטת משרד הפנים לאמץ נוסחה חדשה להגדרת האשכול החברתי-כלכלי, דבר שגרר העלאת עשרות רשויות בסולם העדיפויות ועקב כך, קיצוץ חד במענקי האיזון ובתקציבים המשולמים להן.

הרשויות שהגישו את העתירה הן מועצה מקומית גן יבנה, עיריית אריאל, מועצה אזורית שער הנגב, מועצה מקומית גדרה ומועצה אזורית מבואות חרמון. באמצעות עורכי הדין אמיר בירנבוים וענת נבל, ממשרד עורכי הדין עפר שפיר ושות', טוענות חמש הרשויות, כי גילו לתדהמתן שמבלי שחל שינוי אמיתי במצבן ובנתוניהן, החליטו במשרד הפנים להעלות אותן בדירוג הכלכלי-חברתי ולכן הן עומדות לאבד מיליונים רבים במענק האיזון ובתקציבים הנלווים. לצד אלה, נטען, ישנן כ-70 רשויות נוספות שנפגעות מהשינוי שערך משרד הפנים.

בעתירה מצוין, כי מזה שנים מחלק משרד הפנים לרשויות מענקי איזון המבוססים, בין היתר, על הדירוג החברתי-כלכלי אליו הן משתייכות. אשכול 1 מדרג את הרשויות החלשות ביותר, ואשכול 10 את הרשויות החזקות ביותר (סביון וכפר שמריהו).

בחודש נובמבר 2016 הפיץ משרד הפנים לגזברי 255 הרשויות המקומיות הודעה על כך שערך שינויים בחלוקה לאשכולות, במסגרתם עשרות רשויות "הוקפצו" אשכול אחד או יותר כלפי מעלה.

משמעות כל "עליה" כזו היא אובדן הכנסות של מיליוני שקלים במענקי איזון ובתקציבים הממשלתיים בתחומים שונים. כדוגמא מביאות העותרות את תקציב משרד החינוך להשתתפות בסייעת שנייה, שמופנה לרשויות באשכולות נמוכים בלבד, או תקציבים רבים של משרד התרבות והספורט למימון אירועי תרבות והקמת מתקני ספורט, שתנאי לקבלתם הוא השתייכות לאשכול חברתי-כלכלי נמוך.

עוד נטען, כי מדובר בפגיעה אנושה בתקציבן של הרשויות המקומיות, שכן מדובר על 9%-6% מתקציבן הכולל, נתח שבלתי אפשרי לספוג בלא קיצוץ חריף הכולל ביטול פרויקטים ופיטורי עובדים. הפגיעה קשה במיוחד לאור העובדה שהודעת משרד הפנים הגיעה בסוף 2016, כאשר מאוחר מדי לנקוט בצעדים על מנת להעלות את תעריפי הארנונה או לערוך קיצוץ בתקציבי אגפי הרשות המקומית.