המאבק על צביונו של צה"ל נמשך: רבנים מהזרם הליברלי בציונות הדתית יצאו היום (רביעי) בקריאה: "אין לשרת לשרת בגדודים המעורבים". כחצי שנה לאחר עדכון פקודת השילוב הראוי, והחלפתה לפקודת השירות המשותף, מפרסמים רבנים מהזרם הליברלי בציונות הדתית נייר עמדה בנושא השירות הראוי בצה"ל. בנייר העמדה מתייחסים הרבנים לשינויים שחלו בפקודת השילוב, ואוסרים שירות במסגרות בהן המגורים ואורח החיים משותפים לבנים ולבנות, וכן במסגרות הכוללת פעילות פיזית משותפת וקרובה בין המינים. 

בין החתומים על המכתב נמצאים ארגון רבני ורבניות בית הלל, הרב יעקב מדן, ראש ישיבת הר עציון, הרב ריסקין ראש רשת אור תורה סטון, הרב דוד סתיו, הרב אוהד טהרלב ראש מדרשת או"ת לינדנבאום. 

אימון לוחמות ולוחמים בקרק"ל. צילום: הדס פרוש, פלאש 90 אימון לוחמות ולוחמים בקרק"ל. צילום: הדס פרוש, פלאש 90

"מסגרת עבודה משותפת של חיילות וחיילים, שלא כוללת פעילות פיזית משותפת וקרובה, הינה חלק בלתי נפרד מהחיים המודרניים הן בצבא והן בחיים האזרחיים, והיא ראויה ומותרת בהחלט" נכתב במסמך. "לעומת זאת, ישנן בצבא מספר יחידות קרביות כדוגמת גדודי הבט"ש המעורבים (קרקל, אריות הירדן וכיו"ב) שטרם מצאנו פתרונות כיצד ניתן ליישם שם את ההפרדה הנדרשת, ולכן כיום אסור לשרת בהן". את נייר העמדה מפנים הרבנים לבני הנוער של הציונות הדתית, ומציינים כי "הפנייה נעשית מתוך תפיסה מוצקה שצבא הגנה לישראל הוא מקום של אחדות ולא של פילוג. בצה"ל מתכנסים יחד כל שבטי החברה הישראלית ומתאחדים למען הגנת בטחון מדינת ישראל. אנו מתנגדים לכל ניסיון של פילוג וקרע סביב צה"ל, ולכל פגיעה בכבודם של חיילים וחיילות  בצבא הגנה לישראל". 
 
בנוסף פונים הרבנים גם למפקדי צה"ל, וקוראים להם לגלות רגישות כלפי הציבור הדתי ולאפשר לו לשמור על ערכיו ואמונותיו בתוך כלל צה"ל, כדי שלא יצטרך להסתגר "בגטאות" ייחודיות בתוך הצבא. 

"טרם מצאנו פתרונות ליישום ההפרדה הנדרשת" 

הרבנים הדגישו במכתבם כי אין בכוונתם להתייחס לעצם שילוב נשים במקצועות הלחימה השונים. המכתב מתייחס רק לנושא העירוב וההפרדה בין החיילים והחיילות במסגרות הצבאיות השונות, ולכן הם מחלקים בין מסגרות צבאיות שונות – יחידות עורפיות בהן השירות המשותף לבנים ולבנות אינו כולל פעילות פיזית משותפת, ואינו כולל מגורים ואורח חיים משותפים, בשונה מהיחידות הקרביות.
הרב מאיר נהוראי, יו"ר ארגון רבני ורבניות בית הלל: "הצבא הוא מקום שמאחד את העם, הוא שייך לכולנו, ודווקא משום כך אנו מבקשים ממפקדי הצבא לגלות רגישות כלפי הציבור הדתי ולאפשר לו לשמור את ערכיו כפי שנעשה עד כה בתחומי הכשרות והשבת. מסגרות מעורבות של בנים ובנות בצבא ימנעו את נוכחותם של חיילים וקצינים דתיים ואנו עלולים ליצור יחידות מגזריות שלטעמנו איננו נכון". 
 
הרב יעקב מדן, ראש ישיבת הר עציון: "אנחנו אוהבים את צה"ל, מעריכים אותו מאוד ומעוניינים להשתלב בגובה העיניים בכל יחידותיו. אך לאחרונה מנסה צה"ל לחנך אותנו מחדש ולכפות עלינו תרבות שלא הורגלנו בה, תרבות הרומסת את ערכינו ואת אמונתנו, וזאת לא נוכל לקבל".
 
הרב דוד סתיו יו"ר ארגון רבני צהר: "צהל הוא צבא העם. וככזה הוא אמור לתת מענה מרבי לכל חייל וחיילת המשרתים בו. אסור שהשרות הצבאי יפגע בעולם הערכים והאמונות של חייליו. מכח תפיסה זו יש לומר על כללי הפרדה וצניעות המתאימים לתפיסת עולמם של המשרתים הדתיים".