החל מהיום (שישי) ייכנסו לתוקף תקנות התעבורה החדשות המגדילות משמעותית את הקנסות על עבירות תנועה חמורות המסכנות חיים. בנוסף, על חלק מהעבירות יוטלו קנסות במקום העמדה לדין אשר הייתה נהוגה עד היום. 

הנהלים החדשים מתייחסים בעיקר לעבירות אי־ציות ברמזור או נהיגה במהירות מופרזת ועבירות של רוכבי אופניים רגילים וחשמליים. על פי התקנות החדשות, הקנס על אי־ציות ברמזור אדום יהיה 1,500 שקל במקום 1,000 שקל כיום. בנוסף, נהג שייתפס נוסע מעל המהירות המותרת, בדרך עירונית בין 31 ל־40 קמ״ש מעל המותר ובדרך בין־עירונית בין 41 ל־50 קמ״ש מעל המותר, ייקנס ב־1,500 שקל במקום שיועמד לדין.
הנהלים החדשים מחמירים עם רוכבי אופניים על מדרכות, ברכיבה בצד שמאל או בניגוד לכיוון התנועה, והקנס על עבירות אלה יגדל מ־100 ל־250 שקל. בנוסף, הקנס על רכיבה על אופניים חשמליים מתחת לגיל המותר יעמוד על 1,000 שקל במקום להעמיד לדין את הרוכב.

הקנס על אי־מתן זכות קדימה להולך רגל המתכוון לחצות במעבר חצייה או אי־מתן זכות לרכב אחר יעמוד על 250 שקל, במקום העמדה לדין שהייתה נהוגה עד היום.
בנוסף לכך, עבירה של הובלת משא בעומס יתר של 15%־25% שבגינה ניתן קנס של 1,000 שקל, הומרה להזמנה לדין. נסיעה בכלי רכב ללא רישיון רכב תקף תחייב את הנהג בתשלום 1,000 שקל במקום 750 שקל.