קיים הבדל משמעותי של 100 נקודות בין הציון הפסיכומטרי הממוצע של מועמדים שהתקבלו בעדיפות ראשונה לאוניברסיטאות, למועמדים שהתקבלו למכללות האקדמיות. כך עולה מדוח הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) המפרסמת היום (שלישי) נתונים על מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות בשנת הלימודים 2016-2015 וחושפת גם כי חלה ירידה בביקוש לאוניברסיטאות לעומת עלייה בביקוש למכללות האקדמיות.

הפער בציון הפסיכומטרי נמצא בכל תחומי הלימוד המועדפים, כאשר הפערים המתונים ביותר היו בקרב המתקבלים בעדיפות ראשונה למקצועות עזר רפואיים ולעסקים ומדעי הניהול (פערים של 53 ו-77 נקודות, בהתאמה) והפער המשמעותי ביותר היה בקרב המתקבלים למשפטים - פער של 135 נקודות בממוצע ולאחריו בקרב המתקבלים למדעי החברה - פער של 108 נקודות בממוצע.

המקצועות המבוקשים ע"י גברים: הנדסת מכונות, הנדסת חשמל והנדסת אלקטרוניקה

נשים ממשיכות להיות הרוב בהשכלה הגבוהה, כאשר 54.7% מהמועמדים לאוניברסיטאות היו נשים ו-57.6% מהמועמדים למכללות האקדמיות. קיימים מקצועות אשר הביקוש להם הנו מגדרי, המקצועות בהם היה ביקוש בעיקר על ידי נשים, העומד על בין 90% ל-99% היו: חינוך עיוני ומחקרי, חינוך מיוחד, תולדות האמנות, עיצוב אופנה, עיצוב טקסטיל, עיצוב תכשיטים צורפות, עיצוב פנים, הפרעות בתקשורת, ריפוי בעיסוק, הנדסת פרמצבטיקה תרופות. מנגד, היו מקצועות שבהם היה ביקוש בעיקר על ידי גברים (מעל 85%) - הנדסת מכונות, הנדסת חשמל והנדסת אלקטרוניקה.

הסטודנטים מעדיפים את המכללות - חלה ירידה משמעותית במספר המועמדים לאוניברסיטאות - 31 אלף מועמדים בשנת תשע”ו - 2015/16, לעומת עלייה במספר המועמדים למכללות האקדמיות - 45.1 אלף מועמדים. בין תשע"ה לתשע”ו הייתה עלייה בשיעור המועמדים שנדחו באוניברסיטאות (מ-22.3% ל-25.0%, בהתאמה) וירידה במכללות האקדמיות) מ-20.8% ל-15.1%, בהתאמה). כמו כן, היצע המקצועות שניתן ללמוד באוניברסיטאות כפול מאשר במכללות, אך ההיצע של מספר המקומות לסטודנטים בלימודי משפטים, כמו גם בעסקים ובמדעי הניהול, גבוה יותר במכללות האקדמיות.

עלייה בשיעור מועמדים מהחברה הערבית

בתשע"ה חלה עלייה גדולה בשיעור המועמדים הערביים במכללות האקדמיות מ-15.3% ל-19.9% בתשע"ו ובאוניברסיטאות מ-19.4% ל-19.8%. מקצועות הלימוד בהם יותר משליש מהמעדיפים (אלו שסימנו אותם בעדיפות ראשונה) היו ערבים הם בין היתר: שפה וספרות ערבית (73.4%), תרבות ואמנות (72.2%), שפה וספרות אנגלית (71.0%), מדעי הרפואה המעבדתית (63.8%), ספרות עברית (61.5%), לשון עברית (56.8%), חינוך עיוני ומחקרי (52.7%), סיעוד (49.1%), הכשרה להוראה (48.8), רוקחות (48.1%), מנהל מערכות בריאות