אלפי דגים מתים צפו בימים האחרונים בנחל הירקון ובאזורים נרחבים בגוש דן, ובעקבות כך החלה מכת יתושים ומטרדי ריחות צחנה. ברשות נחל הירקון מזהירים שהזיהום נוצר בעקבות הזרמה של מי שופכין מאזור דרום השרון. "זה אסון שהוא מעשה ידי אדם", אומר האקולוג הראשי של רשות נחל הירקון, יונתן רז – "עבודת שיקום שנעשתה במשך שנים ארוכות יורדת לטמיון ולאחר הפסקת הזרמת השפכים לירקון, נצטרך שוב לבצע שיקום של הנחל".

רז הסביר שהזרמת השפכים במהלך החודשים האחרונים הביאה לקריסת נחל הירקון. "יש גבול ליכולת של הנחל להתמודד עם השפכים", הוא התריע – "הדגים הם האחרונים בשרשרת המזון של הנחל והם המתים האחרונים. לפניהם מתו בעלי חיים אחרים שהם מחוסרי חוליות".
 

רז ציין עוד שהתמותה הנרחבת של בעלי החיים חסרי החוליות והדגים יוצרת מכת יתושים. "חלק גדול מהתמותה היא של טורפי זחלי יתושים. כאשר המים מזוהמים ישנם סוגים של זחלי יתושים שמתרבים כעת ללא הפרעה והם יוצרים את מפגעי היתושים", הוא הסביר.

"להפסיק להזרים מי שופכין" 
 

רשות נחל הירקון ניסתה בימים האחרונים לבצע ריסוס בנחל נגד מכת היתושים, אבל רז ציין שהמשימה קשה יותר, כיוון שקשה לבצע את הריסוס ביעילות בנחל משוקם. "קל יותר להדביר את היתושים בתעלת ביוב, מאשר בנחל משוקם שיש בו צמחייה. קשה להגיע לזחלי היתושים שמתחת לצמחייה ונמשיך לבצע מבצעי ריסוס עד שנצליח להגיע לכולם, אבל זה  לא פשוט".
 

הוא גם הזהיר מאיכות המים הירודה בנחל הירקון בעקבות הזרמת השפכים. "חשוב קודם כל להפסיק להזרים מי שופכין לירקון", הוא דרש.

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר בתגובה: "המשרד להגנת הסביבה רואה בהזרמת קולחים באיכות נמוכה לנחל פגיעה סביבתית קשה ופעל ואף פועל מול הרשויות המקומיות ותאגידי המים והביוב, על מנת שמתקני הטיפול בשפכים ישודרגו ואיכות הקולחים תעמוד בזו הקבועה בתקנות.  כך, שדרוג מט"ש דרום שרון מזרחי נעשה רק  בעקבות פעילות אכיפה מנהלית נמרצת של המשרד להגנת הסביבה, לרבות עריכת שימועים לכל ראשי הרשויות הקשורים למט"ש והתאגידים, דבר שהוביל להקצאת עשרות מיליוני שקלים מתקציבן והתחלת תהליך השדרוג - שיסתיים בחודשים הקרובים". 
 
עוד נמסר: "למרבה הצער, מצב זה עלול לגרום לתמותת דגים - כפי שקרה בסוף השבוע האחרון - והתהליך אף מואץ בשל הטמפרטורות החמות.  יש לציין, כי גם לאחר שיסתיים שדרוג המט"ש, ימשיכו לזרום עודפי קולחים לנחל בעונות מסוימות, אך הם יהיו באיכות טיהור גבוהה (שלישונית). כל זאת, עד שיוקמו מאגרים לקליטת עודפי קולחים – שתקצובם באחריות רשות המים". 

מרשות המים נמסר בתגובה: "זרימת קולחים באיכות נמוכה (קולחים ולא שפכים) בנחל נגרמת כתוצאה מהיעדר טיפול מספק בשפכים הללו על ידי יצרני השפכים המעבירים שפכים למכון הטיהור שבבעלות איגוד ערים דרום השרון. רשות המים ומשרדי ממשלה נוספים ממשיכים לפעול מול יצרני השפכים כדי להבטיח את שדרוג מכון הטיהור האמור והתאמתו לכמויות השפכים הגדלות ולאיכות הטיהור הנדרשת ע"פ דין. עם השלמת מכון הטיהור והתאמתו לכמויות ולדרישות לא צפויה זרימה של קולחים באיכות נמוכה בנחל. בשלב  זה, ניתנות לפי הצורך הוראות שנועדו לצמצם עד כמה שניתן את הפגיעה הסביבתית הנגרמת ממחדלי הטיפול בשפכים".