סקר חדש של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שנערך בסימן 50 שנה למלחמת ששת הימים, חושף כי רב הישראלים סבורים שהשליטה בשטחים מסייעת לביטחון המדינה, אך פוגעת במעמדה הבינלאומי, ו-62% טוענים שאין לכנות את השליטה שם ככיבוש. כמו כן, רוב המשיבים טענו שהסיכוי לפתיחה במשא ומתן (מו"מ) עם הפלסטינים קטן, זאת על אף שביקורו של הנשיא טראמפ נתפס כמוצלח. נתון מרכזי נוסף שעולה מן הסקר הוא שרוב הציבור חושבת שירושלים מחולקת בפועל לשתי ערים שונות.

הסקר מציג תמונה לפיה ביקורו של המנהיג האמריקאי בארץ, במהלכו נפגש עם רה"מ בנימין נתניהו ועם הנשיא ראובן רובי ריבלין, נתפס כמוצלח בעיניי 60% מהמשיבים. עם זאת, 63% מהציבור סובר כי מנהיג העולם החופשי לא יצליח להחזיר את שני הצדדים לשולחן המו"מ בחודשים הקרובים, ו-81% טוענים כי יש סיכוי קטן או קטן מאוד שבמהלך השנתיים הקרובות יושג הסכם שלום בין הצדדים.

טראמפ בישראל. רוב הישראלים חושבים שהביקור היה מוצלח. צילום: מרק ישראל סלםטראמפ בישראל. רוב הישראלים חושבים שהביקור היה מוצלח. צילום: מרק ישראל סלם

בתוך כך, 54% מהישראלים סבורים שביטחון ישראל הוא שיקול מרכזי במדיניות החוץ האמריקאית של טראמפ. בהקשר זה, רוב קטן (48%) סבורים שעסקת הנשק שחתם טראמפ עם הסעודים אינה מסכנת את ישראל, זאת לעומת 36% שסבורים שהעסקה מסכנת את ישראל. עוד עולה מהסקר כי 49% מהישראלים סבורים שבעקבות העסקה, הנשיא טראמפ ילחץ על ישראל לתמוך ביוזמת השלום הסעודית כבסיס למו"מ עם הפלסטינים (מול 35% שסבורים שלא תהיה לכך השפעה).

מלבד זאת, ישנו רוב בציבור היהודי (62%) שסבור כי השליטה הישראלית בשטחים אינה צריכה להיות מוגדרת ככיבוש, לעומת 91% מהערבים שסבורים שיש להגדירה כך. בנוסף, 65% מהיהודים סבורים כי ההנהגה לא הייתה צריכה להיכנס מיד אחרי מלחמת ששת הימים למו"מ עם מדינות ערב ולהציע בתמורה להסכם שלום את החזרת כלל השטחים שנכבשו במלחמה. למעשה, 55% מהיהודים סבורים כי מיד אחרי הניצחון במלחמת ששת הימים, היה צריך לספח באמצעות חקיקה את כל השטחים כפי שנעשה ביחס לירושלים ורמת הגולן, ולהעמיד את העולם והפלסטינים בפני עובדה קיימת.
אבו מאזן ונתניהו. רוב הישראלים לא מאמינים שייחתם הסכם שלום בשנתיים הקרובות. צילום: AFPאבו מאזן ונתניהו. רוב הישראלים לא מאמינים שייחתם הסכם שלום בשנתיים הקרובות. צילום: AFP

ברוח זו, 65% מהמשיבים היהודים סבורים כי השליטה בשטחים תורמת לישראל בתחום הביטחוני והצבאי, אם כי 67% מהציבור היהודי סבורים שהשליטה בשטחים מזיקה בתחום הכלכלי. כמו כן, 44% סבורים שהשליטה בשטחים מזיקה לחוזק הדמוקרטי של ישראל ו-44% חושבים שהיא לא מזיקה.

לגבי חלוקת השטחים, מסתמנת תמונה לפיה 51% מתנגדים לאמירה לפיה הגיע הזמן שישראל תספח רשמית את כל השטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים, לעומת 39% שתומכים בכך. כאשר בקרב הציבור היהודי 45% מתנגדים לסיפוח ו-44% תומכים בו.

לעומת זאת, 62% מהישראלים מסכימים עם האמירה כי ירושלים למעשה מחולקת לשתי ערים שונות, ו-56% מהיהודים סבורים שההתנחלויות אינן מכשול בדרך להשגת הסכם עם הפלסטינים, בעוד ש-68% מהערבים סבורים הפוך.