ההסתדרות הרפואית בישראל הודיעה על סכסוך עבודה ביום רביעי הקרוב, זאת בגלל הצעת החוק המגבילה תחרות בין הקופות, ולטענתם פוגעת בהם ובזכויותיהם."בסוף השבוע האחרון התבשרנו על השלמת השלב הראשון בחקיקת הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בדבר הגבלת התחרות בין הקופות. הצעת החוק, בנוסחה הנוכחי, אוסרת בין היתר, על רופאי משפחה, רופאי ילדים ורופאי נשים שעזבו קופת חולים אחת לעבוד במסגרת מרפאה של קופת חולים אחרת באותו האזור הנקבע כ-30 ק"מ מהמרפאה שעזבו", כתב יו"ר ההסתדרות הרפואית, פרופסור ליאוניד אידלמן, במכתב לרופאים.המכתב ששלח פרופסור ליאוניד אידלמן. צילום: ההסתדרות הרפואית בישראל

 
"ההסתדרות הרפואית רואה בחומרה רבה את צעדיו של משרד הבריאות בנושא ובכלל זה תמיכתו בהצעת החוק כפי שהיא מנוסחת כיום", מסביר פרופסור אידלמן את המניע להכרזה על סכסוך עבודה, "ההסתדרות הרפואית סבורה כי מלבד הפגיעה הבוטה בזכויות הרופאים וביחסי העבודה הקיבוציים עם ההסתדרות הרופאית, דרישות אלו מהוות נדבך נוסף בפגיעה המתמשכת במעמד הרופא, שמשרד הבריאות נותן לה יד ולצערנו, אף מוביל, לעתים קרובות. לאור האמור, הכריזה הר"י על סכסוך עבודה בנושא".