בג"ץ הוציא הערב (ראשון) צו ביניים האוסר על ממשלת ישראל למנות משנים למנכ"לי משרדי הממשלה כמינויים פוליטיים, "משרות אמון", עד להכרעה בעתירה שהגישו התנועה לטוהר המידות ועמותת מעש. את הצו הוציא השופט ניל הנדל, במסגרת העתירה שהגישה התנועה למחרת החלטת הממשלה בנושא, לפני כחודש וחצי. השופט קבע כי הדיון יתקיים בתוך חודש. בעתירה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין יובל יועז ודפנה הולץ-לכנר, התבקש בג"ץ לבטל את החלטת הממשלה ההופכת את המשנים למנכ"לים למינויים פוליטיים, והמעקרת את אופיין המקצועני של ועדות האיתור.

בעתירה נטען כי "הממשלה הנוכחית פועלת כדי להאיץ ולהרחיב את תהליך הפוליטיזציה של השירות הציבורי בישראל. החלטת הממשלה המרחיבה את האפשרות למנות מינויים פוליטיים לתפקידים בכירים בשירות הציבורי רומסת את עקרונות היסוד של השירות הציבורי בישראל, שחרט על דגלו מקצועיות וא-פוליטיות כיאה למשרתי ציבור". עוד נטען כי מינויים פוליטיים סותרים את כללי המשפט המנהלי בישראל, והם עשויים אף להוות עבירה פלילית של מרמה והפרת אמונים. 
 
מהתנועה לטוהר המידות נמסר: "זהו שלב ראשון ומעודד בדרך לביטול החלטת הממשלה ההרסנית, המאיימת להרחיב את תופעת המינויים הפוליטיים הפסולים ברשויות השלטון. אנו תקווה שבהמשך בג"ץ יורה לבטל לחלוטין את ההחלטה, ויסמן לממשלה את הדרך הראויה למינויים בשירות הציבורי - באמצעות מכרזים או ועדות איתור, באופן שוויוני ותוך שמירה על הממלכתיות של הדרג המקצועי".